Koha Utbildning

Här  finns ett brett utbud av utbildningsvideos för Koha. Videorna är uppdelade i två nivåer (Nivå 1 och 2). Nivå 1 är Grundutbildningar som går igenom grunder i systemet och det dagliga arbetet. Nivå 2 är för mer avancerade användare och går igenom inställningar, helhetsbegrepp och mallar m.m.

Grundutbildning 1 (Yttre tjänst)

I denna spellista hittar du utbildningsvideor där vi går igenom grunderna i Koha.


Vi tittar bland annat på:


 • Sökning:
  Katalogposter
  Bestånd (Söka, filtrera etc).

 • Cirkulation:
  Utlåningsrutiner
  Återlämningsrutiner
  Aktuella reservationer
  Fjärrlån

 • Låntagare:
  Lånekort & låntagare
  Sparade lån / LåntagarhistorikGrundutbildning 2 (Inre tjänst)

I denna spellista hittar du utbildningsvideor där vi går igenom grunderna i Koha.


Vi tittar bland annat på:


 • Koha-administration:
  Översiktliga systemprinciper
  Grundinställningar
  Kravrutiner.

 • Katalogisering:
  Import från Libris
  Manuell hantering av bestånd (Redigera, radera etc).

 • Datahantering:
  Redigera, radera låntagare
  Satsmodifiering.Nivå 2 - Fördjupning

Pass 1:


Här går vi igenom:


 • Grundparametrar
 • Låntagarkategorier & Låntagarattribut
 • Överföringar & Bibliografiskt ramverk
 • Exemplarsökfält, kolumner & Globala systeminställningar

Pass 2:


Här går vi igenom:


 • Huvudmatris
 • Standardpolicy & Systempreferenser

Pass 3:


Här går vi igenom:


 • Rapporter

Pass 4:


Här går vi igenom:


 • Personalgränssnittet
 • OPAC
 • Javascript

Pass 5:


Här går vi igenom:


 • Mallar
 • Låntagarprofiler
 • Anpassning av kvitton

Pass 6:


Här går vi igenom:


 • Periodika

Pass 7:


Här går vi igenom:


 • Fjärrlån

Pass 8:


Här går vi igenom:


 • Adlibris-plugin