Extern Dialog

Webben är information, dialog & delaktighet

Första- och andragenerationens webb var information, dvs den som ägde webbsidan levererade information till den som sökte informationen.

Idag ger webben oss en möjlighet till dialog, dvs vi inte bara lämnar information utan kan också ta del av våra besökares tankar, frågor och ställningstaganden.

Det ställer helt andra krav på struktur, design och verktyg. Framförallt måste det finnas en strategi för på vilket sätt dialogen ska föras och på vilket sätt användarna ska uppleva delaktighet

Delaktighet - ett nyckelbegrepp

För en god kommunikation med sina användare, krävs ofta att de upplever delaktighet. Särskilt om återkommande besök är något önskvärt. Det är inte heller helt lätt att skapa delaktighet. Några nyckelbegrepp är

  • Fråga användarna
  • Se till att det du har är påverkningsbart
  • Återkoppla
  • Gör det enkelt att använda
  • Var kortfattad och relevant
  • Berör användaren

Den moderna webben bygger på delaktighet.