• Formulärgeneratorn

  En formulärgenerator gör det enkatl att skapa formulär för olika ändamål, utan att behöva programmera Du kan skapa. Kontaktformulär, beställningsformulär, enkäteri stort sett vad som helst som går att svara på i ett formulär

  ”imForm” ger dig möjlighet att gå i dialog med din webbesökare.
  Du kan t ex

  • skapa en kvalitetsenkät och ta reda på vad besökarna tycker i en viss fråga.
  • eller skapa ett beställningsformulär för ditt tryckta material
  • eller samla in uppgifter du behöver för din verksamhet.

  Användningsområdena för formulär är oändliga. Men en sak är klar, har du något som kan samlas in via ett formulär, så kan ”imForm” göra jobbet.

  Du kan skapa alla frågor och fält du behöver, du får sammanställningar av svaren och både du och den som svarat kan få e-post meddelanden när ett formulär fyllts i och skickas in.

  Så här fungerar det
  imCMS formulärgenerator ger dig möjlighet att skapa formulär i ett stort antal skepnader. Formuläret kan användas för enkäter, statistik, beställning och mycket mer.

  En administratör kan:

  • skapa formulär med textfält, radioknappar, menyer etc
  • skapa valideringar och kontroller för formulärfält
  • skriva texter och rubriker
  • definiera vad som ska skickas per e-post till den som fyllt i formuläret
  • definiera vad som ska skickas per e-post till administratören
  • definiera om användaren ska kunna skicka med filer i sitt meddelande
  • läsa alla svar
  • definiera om formulären ska kräva inloggning
  • ta ut sammanställningar av svar för behandling i kalkylprogram

  En användare kan fylla i formulären och sedan få bekräftelse om sändningen lyckats eller inte, samt en kopia av sin egen anmälan med kompletterande text.