Bildarkiv

imArchive är ett bildarkiv som många webbplatser kan dela på där man också kan lagra originalbilder för trycksaker.


Olika webbplatser och trycksaksproduktion - samma bildarkiv

Många organisationer har ett antal olika webbplatser för olika ändamål. Samtidigt finns ofta önskemål om att ha ett enda bildarkiv, som kan uppdateras centralt och som också fungerar som arkiv för högupplösta bilder med tryck-kvalitet.

imArchive är ett centralt bildarkiv för alla högupplösta bilder och för alla dina webbsystem.

Lagring av originalbilder

”imArchive” är ett ett databasbaserat bildarkiv där du lagrar alla dina originalbilder .

Bildarkivet lagrar dina originalbilder, men förändrar ALDRIG originalet. Det är alltid kopior som visas, oavsett vilket format originalbilden har. Säg att du har en photoshop-bild – du kan ändå se den på webben, därför att att systemet visar en jpg-kopia av bilden. Vill du sen hämta originalet, kan du göra det utan problem.

Du kan hämta i originalformat – eller i ett annat format du bestämmer.

Sökfunktion

Du kan söka fram bilder på namn, beskrivning och en del andra parametrar.

Säg att du behöver en bild på en politiker, Anders Andersson. Då går du in i bildarkivet, skriver Anders Andersson och få direkt upp alla bilder systemet har på honom. Eller du vill ha en bild på en julgran i kvällsljus. Du skriver ”julgran kväll” och hittar snart alla bilder som beskrivs på det sättet.

Accessnivåer

Du kan bestämma vem som har tillgång till vilka bilder, genom att tilldela olika biler olika kategorier. Den som har rätt att se en viss kategori, får se alla bilder med den kategorin.

Säg att du vill tillåta vem som helst att se och hämta vissa bilder, t ex era pressbilder. Då kan alla som går in i det webbaserade systemet direkt de bilder som är kategoriserade som pressbilder.

Om du istället vill att pressen ska logga in med ett lösenord du bestämt – ändra bara rättigheterna på kategorin pressbilder så kan bilderna bara ses av den som har rätt att se dem.

Du kan ha hur många användargrupper som helst som kommer åt sina bilder, men inte andras. Och du kan bestämma vem som bara får se och hämta, och vem som får ladda upp bilder.

 Så här fungerar det

”imArchive” är ett databasdrivet bildarkiv där du kan lagra originalbilder av valfritt format och administrera dem via ett webbgränssnitt. När du laddar upp en bild i systemet, konverteras automatiskt bilden till jpg, för att du ska kunna se bilden via webben. Samtidigt kan du beskriva bilden, tilldela den kategorier och andra uppgifter som gör den enkelt sökbar.

En användare som vill söka i arkivet gör det via sitt webbgränssnitt och kan sedan hämta antingen originalbilden (som alltid sparas orörd) eller en kopia i annat format, t ex BMP, JPG, PICT etc.

”imArchive” kan användas för att lagra och söka fram originalbilden i full upplösning, t ex för en informationsavdelning i en organisation. BildArkivet kan också användas för att leverera bilden till ett CMS för visning på webben. Kopplingar till imCMS finns inbyggda.

Du kan koppla valfritt antal imCMS till imArchive.

Existerande bildkataloger kan enkelt importeras in i systemet.