• LOTS - Din flexibla bibliotekslösning

  LOTS library open tools system

  Vi kan nu erbjuda vår nya lösning LOTS som står för

  Library Open Tools Solution. Med LOTS är det nu möjligt att integrera bibliotekssystemet Koha med ett öppet discoverysystem och ett öppet CMS.

  Ett folkbibliotek har ett stort informationsbehov om aktiviteter, evenemang, inkomna böcker och mycket mer.

  Ett skolbibliotek vänder sig till sina elever och kanske behöver funktioner för att kunna hantera information till specifika grupper, ge möjligheter till gruppsamverkan och andra specialfunktioner för elevgrupper.

  Och ett specialbibliotek har helt egna informationsbehov för sin egen specifika verksamhet.

  Genom imCodes nya informationslösning LOTS blir allt detta möjligt, T o m om man har en gemensam katalog för alla verksamheterna.  Olika bibliotek kan enkelt skapa anpassad information, anpassade listningar, funktioner och andra digitala moduler. Det ärt ex möjligt att arbeta med samma katalog men ha helt anpassade sidor för olika verksamheter. Skolor, sjukhus och folkbibliotek kan ha egna specifika funktioner och sidor men ändå dela det som är gemensamt.

  Systemet bygger på en totalintegration mellan biblioteksssystemet Koha, Discoverysystemet VuFind och publiceringsplattformen imCMS. Förlaga och inspiration kommer från Finland, genom finna.fi.

  Arbetet har genomförts i ett projekt tillsammans med Bibliotek Mellansjö (under ledning av Skövde kommun) som i sin förlängning vill finna nya arbetsformer för biblioteken. 

  Vill du veta mer om LOTS - hör av dig till oss för en demo!

Kontaktperson

Hillar Loor

VD

 0498-200 302
 hillar@imcode.com