• Koha - öppet bibliotekssystem

    Koha

    imCode är Sveriges största leverantör av öppna bibliotekssystem. Det arbete utför vi i ett samarbete mellan imCode Partner AB i Visby och Kreablo AB i Skellefteå.

    Vi levererar biblioteksprojekt baserade på det öppna bibliotekssystemet Koha.
    Vi kallar samarbetet - Koha i Sverige.


    Mer information finns på webbsidan: kohasverige.se