• Digital participation & dialogue

  We are currently testing the language versioning system. Therefore this page might appear unstable.

  The main content of this webpage is in swedish. Some of the articles have been translated to english.

  imCode Partner AB creates user-friendly services for
  digital participation and dialogue.

  Our starting point is that it must be easy to be involved, whether it is a case of an email service or a political discussion.

  Our focus areas on the web: websites, social intranets, tools for civil & e-services .

  imCode always uses open sofware and open source!

 • Medskapandedialog i bygg- och bostadsbranschen

  2018-10-29 20:29
  Under 2018 har bostadsutvecklaren Skanska Nya Hem i Göteborg genomfört ett pilotprojekt med digital medskapandedialog och medborgarinflytande. Avsi...
 • Räkna ut mandatfördelningen i nämnder och styre...

  2018-10-29 09:10
  Över 130 kommuner, regioner och landsting använder idag ”Mandat”, en webbaserade tjänst för att fördela mandat i nämnder och styrelser.
 • Almedalen 2018

  2018-09-07 10:16
  Kom och prata medborgardialog, öppna bibliotekssystem, ett öppet ekosystem för skolan och öppen samverkan i offentlig sektor, allt under Almedalsve...
 • Sametingets ordboksapp och dess möjligheter

  2018-04-28 11:18
  På uppdrag av Sametinget har imCode tagit fram en ordboksapp för de samiska språken. Här finns en video från UR - som beskriver möjligheterna med a...
 • More news »