Koha Utbildning

Här hittar ni ett brett utbud av utbildningsvideor för Koha. Dessa är ett bra komplement till utbildningar som vi erbjuder våra kunder. Men det är också en bra källa till tips som kan förenkla er vardag med Koha.

Grundutbildning 1 (Yttre tjänst)

Pass 1

I denna video går vi igenom hur man gör katalogsökning och låntagarsökningar. Hur man förfinar en sökning med hjälp av facetter. Till sist går vi också genom lite tips och trix relaterat till sökningar. Detta är video nummer ett i en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 2

Här kommer vi kolla på det som har med cirkulation i Koha att göra. Vi börjar med reservationer och fortsätter med utlån. Vi tittar också på satsutlåning som är användbart om man ska låna ut många böcker samtidigt. Men också omlån och återlämning. Detta är video nummer två i en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 3

Vi går här igenom låntagarprofiler och dess inställningar i låntagarmodulen. Exempelvis hur man lägger upp nya låntagare och redigerar befintliga. Vi kollar också på avgifter, låntagarhistorik, meddelanden bland annat. Detta är sista videon i en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

Grundutbildning 2 (Inre tjänst)

Pass 4

I denna video går vi igenom Koha-administration: Grundinställningar i systemet för bibliotek, låntagare och placeringar. Samt även funktionalitet så som låneregler, hur händelser triggas, hur poster hämtas osv. Detta är video nummer ett i en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 5

I denna video tittar vi på hur man jobbar med katalogisering i Koha med hjälp av kopplingen till Libris. Vi tittar också på hur man redigerar katalogdata och kataloginställningar. Samt en koll på inställningar i det bibliografiska ramverket. Detta är video nummer två i en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 6

I denna video tittar vi på datahantering i Koha. Mer specifikt hur man redigerar och/eller raderar katalog- och låntagardata med hjälp av verktygsmodulen. Detta är sista videon i en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

Pass 1: Koha-administration

Del 1: Introduktion & Grundparametrar

I denna video kollar vi på modulen Koha administration. Där man gör grundinställningar för bibliotek, låntagare och olika värden. Men också funktionalitet så som låneregler, katalogiseringsmallar och när händelser ska triggas osv. Detta är video nummer ett i en samling med fyra utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 2: Låntagarkategorier & Låntagarattribut

I denna video så ska vi kolla lite djupare på låntagare och cirkulation. Vi går igenom låntagarkategorier som är en omfattande modul som måste ställas in. Vi tillar också på olika låntagarattribut. Detta är video nummer två i en samling med fyra utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 3: Överföringar & Bibliografiskt ramverk

I denna video så ska vi kolla lite på hur överföringar mellan bibliotek fungerar. Vi tar också och går igenom bibliografiska ramverk som agerar mallar för katalogisering av material.Detta är video nummer tre i en samling med fyra utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 4: Överföringar & Bibliografiskt ramverk

I denna video så ska vi kolla på exemplarsökning, kollumnvisning samt globala systeminställningar. Det här är den sista videon i en samling med fyra utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 2: Cirkulationsinställningar

Del 1: Huvudmatris

I denna video så ska vi titta på regler för utlån och avgifter. Vi kollar också på huvudmatrisen där alla inställningar inom detta området görs. Det här är den första videon i en samling med två utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 2: Standardpolicy och Systempreferenser

I denna video så fortsätter vi titta på huvudmatrisen. Denna gång fokuserar vi dock på standardpolicys som är en form av grundregler. Vi kollar också på några viktiga systempreferenser. Det här är den sista videon i ordningen av en samling med två utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 3: Statistik

Del 1: Rapporter

I denna video så ska vi titta på rapportmodulen och alla dess möjligheter. Vi gör en översikt av modulen och visar hur kraftfull den kan vara. Det här är första videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 2: Rapporter

I denna video fortsätter vi att titta på rapportmodulen. Vi kollar på fler exempel av rapporter och hur man redigerar dem för att få fram informationen som efterfrågas. Det här är den andra videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 3: Rapporter

I denna video svarar vi på några av våra användares frågor. T.ex “Måste man alltid testköra en rapport innan man kör den skarpt?” Detta är den sista videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 4: Information och design

Del 1: Information Personalgränssnitt

I denna video ska vi titta på hur vi kan ändra utseende och innehåll i både personalgränssnittet och OPAC’en. Detta är första videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 2: OPAC

I denna video tittar vi mer ingående på hur man redigerar och ändrar utseendet på sin OPAC. T.ex öppettider, speciella event, viktiga länkar osv. Detta är den andra videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 3: Javascript

I denna video tittar vi på vart man lägger in javascript i Koha. Med hjälp av javascript kan man ändra och/eller lägga till funktionalitet i systemet. Detta är den sista videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 5: Utskick

Del 1: Inställningar

I denna video ska vi gå igenom vilka möjligheter det finns med utskick i Koha. Både allmänna utskicksinställningar, kvitto- och meddelandeutskicksmallar och förseningsmeddelanden. Detta är första videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 2: Mallar

I denna video tittar vi mer djupgående på kvitto- och meddelandemallarna. Detta är den andra videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 3: Låntagarprofil och anpassning av kvitton

I denna video tittar vi på hur man skriver ut kvitton från en låntagarprofil. Detta är den sista videon i ordningen av en samling med tre utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 6: Periodika

Del 1: Periodika

I denna video ska vi titta på periodikamodulen. T.ex ska vi kolla på att sätta upp prenumerationer, göra reklamationer, hantera tidsskrifter osv. Detta är första videon i ordningen av en samling med två utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Del 2: Periodika

I denna video fortsätter vi titta på periodikamodulen. Vi går bland annat igenom frekvenser för prenumerationer och hur man konfigurerar inställningar för tidskrifter. Detta är den sista videon i ordningen av en samling med två utbildningsvideor.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 7: Fjärrlån

Del 1: Fjärrlån

I denna video tittar vi på fjärrlånemodulen i Koha. Vi går igenom hur man hittar i modulen, vad de olika statusarna betyder samt var du hittar dokumentationen om modulen.

Klicka här för att se videolektionen

 

Pass 8: Inköp

Del 1: Adlibris-plugin

I denna video tittar vi på Adlibris pluginet. Vi går igenom hur man gör ett inköp, skapar beställningsposter i Koha, hur man ställer låntagare i kö på ett exemplar samt hur man konfigurerar pluginet.

Klicka här för att se videolektionen