Öppenhet & Transparens

”Fri och öppen programvara tillåter oss att bygga, dela och återanvända moderna förvaltningstjänster. Öppen informationsteknologi är avgörande för att samhället skyndsamt ska bli digitaliserat. Samtidigt är det ett nyckelbidrag för att få en effektiv och fungerande utveckling av digitala tjänster”

(Stephen Quest, Director General for IT in the European Commission)

Citatet ovan är en del av anledningen till att vi i över 15 år förespråkat öppenhet, transparens och användning av Öppen Källkods-baserad programvara.

En filosofi som bygger på öppenhet och transparens är helt enkelt kostnadseffektivare, bidarar till en snabbare utveckling och arbetar på användarnas villkor.

Kostnadskontroll

Om du använder öppna tjänster har du full kontroll över dina investeringar och över ditt systems framtida utveckling. Du har rätt att använda det som du vill och du undviker inlåsningseffekter.

Statliga eller kommunala organisationer är ofta inlåsta till en leverantör, en tillverkare, ett operativsystem etc. Öppenhet är motsatsen. Den skapar frihet och låser upp dina system så att dessa kan utvecklas snabbare och öppnare.

Öppenhet ger helt enkelt en bättre verksamhet.

Det var därför vi var en av tre grundare av branschorganisationen Open Source Sweden.