Öppen källkod - Fritt, säkert och effektivt

Öppen källkod eller öppen programvara (på engelska: open source) är datorprogram där källkoden är tillgänglig och fri att använda, vidareutveckla och distribuera för den som önskar. Användaren kan anpassa det till sina behov och försäkra sig om att programmet gör vad det ska. Öppen källkod är både en teknisk beskrivning, en princip för upphovsrätt och ett affärskoncept. Den har inneburit en revolution för IT-industrin världen över.

Allt vi levererar till våra uppdragsgivare har öppen källkod och är utan licenskostnad. Det ger stora fördelar för våra uppdragsgivare:

  • Vad du ser är vad du får - eftersom koden är öppen döljs ingenting.
  • Fokus i utvecklingsarbetet ligger på vidareutveckling, inte på basprogramvara. Det går mycket snabbare och blir billigare att få fram färdig programvara.
  • Mycket öppen programvara är redan tillgänglig och kan integreras i utvecklingen av en ny funktionalitet.
  • Det är lätt och billigt att prova en programvara för att se om den fungerar i verksamheten.
  • Och sist men inte minst – uppdragsgivaren riskerar inte att hamna i inlåsningseffekter om det senare blir aktuellt att utveckla själv eller byta leverantör.
Öppet fält i solnedgång

imCode Partner har valt att arbeta med öppen källkod eftersom det är ett modernt och kostnadseffektivt sätt att bygga system. Utvecklingsarbetet blir effektivare när systemen utvecklas i nära samverkan mellan leverantörer, uppdragsgivare och slutanvändare.

För vem?

Många företag, organisationer och inte minst offentlig sektor har idag verksamhet som på ett eller annat sätt använder öppen programvara i sina affärsmodeller. Öppen källkod ger konkurrensfördelar för både uppdragsgivare och leverantörer.

Regeringen och den statliga eDelegationen har kraftfullt markerat att den offentliga sektorn i första hand ska välja öppen källkod:

"Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och alltid överväga öppen programvara"

Vi brinner för öppen källkod.