• Affärside, Vision & Värden

  Vår affärsidé är enkel

  Vi erbjuder människor
  möjlighet att förstå och interagera
  med offentlig sektor, organisationer & företag
  genom kundnära digitala informations- och dialogtjänster
  byggda på öppen programvara.

  Det gör vi genom att samverka med organisationer som är till för människor.

  Vår vision är att

  Skapa förståelse, engagemang & delaktighet,
  göra människors vardag smidigare
  och mer inkluderande.

  Värden vi arbetar utifrån

  Jordnära

  Det innebär att vi

  • alltid eftersträvar största möjliga enkelhet i samverkan och medskapande
  • erbjuder system som är intuitiva och lättanvända.
  • vill att alla ska förstå när vi beskriver teknik och tekniska processer.

  Hållbart - socialt, ekonomiskt, miljömässigt

  Det innebär att vi arbetar

  • långsiktigt
  • i ett helhetstänkande med utveckling i små steg
  • öppet och transparent

  Proaktivt

  Det innebär att vi

  • sprider vår kunskap om förändringar i omvärlden
  • utgår ifrån uppdragsgivarens behov och agerar därefter
  • är generösa med uppslag och idéer