Lerum går över till Koha - imCode med dotterbolag Libriotech får uppdraget

Lerum har gett det gotländska bolaget imCode Partner AB och dess norska dotterbolag Libriotech i uppdrag att införa det öppna bibliotekssystemet Koha på stadens folk- och skolbibliotek.

Övergång till ett öppet och flexibelt system

Koha fortsätter växa och Lerum är näst på tur att implementera systemet i sina verksamheter. Införandet kommer ge kunden stora möjligheter att anpassa bibliotekssystemet efter verksamheternas behov, bland annat genom att delas upp i två olika databaser.

Uppdraget omfattar migrering av samtliga skol- och folkbibliotek samt installation, drift och support av Koha. 

Genom att välja ett öppet system kommer Lerum att dela utveckling och idéer med andra användare i systemet, vilket i sin tur håller nere kostnader och motverkar inlåsning bakom dyra licenskostnader.

Välkomna Lerum!

Läs mer om Koha här

lerum