Utveckling

imCode har etablerade rutiner för projektstyrning, kvalitetssäkring, testning och tidplanering. 


Vi har också en beprövad arbetsmetodik för utveckling, vilket gör att både uppdragsgivare och samarbetsparter kan vara trygga med våra leveranser.I samarbete med uppdragsgivarens projektorganisation tar imCodes projektledare normalt fram en kvalitetssäkringsplan. Framtagningen av denna plan är en del av projektet och styr sedan projektarbetet, Eventuella förändringar sker i samråd med uppdragsgivaren.

Varje moment i planen skall skriftligen godkännas av båda parter och motsvarar kraven på så kallat leveransprov. 

Testprotokoll skrivs på ett tidigt stadium i projektet som en del av den tekniska funktionsspecifikationen och systemeringen.

All nyutveckling utgår ifrån visuella prototyper ("UseCase")  eller designoriginal som kan diskuteras med kunden och läggas fast innan vi börjar programmera.