Ny finns SKLs årliga webbgranskning

Riksgenomsnittet har ökat från 60 till 79 poäng under 5 år

SKL granskar varje år hur effektiv informationen från kommunerna till medborgarna är. Årets granskning har kommit, och kommunerna blir bättre och bättre.

Varje år sedan 2009 har SKL låtit granska kommunernas information till sina medborgare. Granskningen är omfattande och består av ett stort antal delmoment.

12 huvudområden

På den översta nivån finns 12 olika huvudområden, alltifrån de olika skolformerna till politisk öppenhet och påverkan. Alla kommunens verksamhetsområden finns representerade.

Underområden

Under varje huvudområde finns sedan detalj granskning av dessa. T ex finns under huvudområdet "Grundskola" 18 informationsenheter som "Det finns en samlad beskrivning av de enskilda enheterna som är verksamma i kommunen inom grundskolan med kontaktuppgifter till ansvarig chef och andra nyckelfunktioner" och "Det finns information om elevhälsovården".

Undersökningen

Undersökningen har gått till så att varje granskarna har letat efter svar på varje fråga i 2 minuter. Om de inte hittat svaret, betraktas informationen som obefintlig. Sedan sker en poängsättning, med 0 poäng för om svaret inte finns, 1 poäng om det finns delvis och 3 poäng om svaret är komplett.

Och sist lägger man samman alla poäng uppåt och räknar ut hur många procent (poäng) av full pott som delområde kommit upp i.

Jämförelse mellan år

Under de 5 år som granskningen har skett har man lagt till en del moment, så siffrorna mellan åren är inte helt jämförbara, men snittvärdena för kommunernas arbete förtjänar ändå att jämföras.

Våra egna kommuner

Vi kan tydligt se att det sker en positiv utveckling inom kommunernas webbinformation. När det gäller våra egna kommuner, dvs de som imCode har hemsidesansvar för, ligger de på eller ovanför rikssnittet.

Bra jobbat!

Visby 2013-10-25
Hillar Loor

SKLs granskning

Vill du se hur din kommun ligger till?
Klicka på denna länk till SKLs sammanställning. Där kan du hämta hela undersökningen i detalj.