Webb

webb

Grunden i all information är ofta en webbplats. Men du kan bygga så mycket mer än "bara" en webbplats.

Första generationens webbplatser var enbart statiska - dvs webben byggdes i sidor som inte ändrades särskilt ofta.

Andra generationens webbplatser blev mer dynamiska med fler sidor och system som medgav enklare förändring.

Sen kom intranäten, mobila applikationer för mobiltelefon och platta

Och nu talar vi om system som medger dialog & delaktighet.

Vad behover du?

Behöver du en webbplats för att nå dina besökare? Eller ett socialt intranät för att din personal ska kunna kommunicera interna? Eller en app som visar när ni har öppet var? Eller något annat?

Genom åren har vi byggt det mesta - titta i vänstermenyn!

Extern information

Extern information

Extern information