VOLIS i Sverige - slutrapport

Under januari i år till augusti har imCode arbetat med att försvenska och anpassa den estniska programvaran VOLIS, ett stöd för beslutsmöten. VI har nu skrivit en slutrapport och kommit fram till hur man skulle kunna gå vidare. Rapporten finns på denna sida, tillsammans med en artikel om projektstarten.

VOLIS är en programvara med en inbyggd process som hanterar beslutsmöten, allt från att tillverka dagordningen innan mötet, allt material och omröstning under mötet, och tillgång till protokoll och bakgrundsmaterial efter mötet.

Under första hälften av 2013 fick vi, tack var en finansiering från VINNOVA, en möjlighet att undersöka om den estniska modellen skulle gå att använda i Sverige.

Arbetet har skett i samverkan med det estniska inrikesministeriet, Region Gotland och och Nacka kommun, SKL samt Högskolan i Skövde och Örebro Universitet.

Projektet har genomförs under första halvåret 2013 och har omfattat:

  • en analys av svenska processer för kommunala beslutsmöten
  • modifiering och översättning av programvaran VOLIS för att svara mot svenska förhållanden
  • test i skarp drift vid sammanlagt 4 beslutsmöten i 2 kommuner
  • seminarium/redovisning vid 2 tillfällen
  • slutbedömning och slutrapport

När vi analyserade resultaten efter testerna blev den samlade bedömningen från de testande kommunerna är att programvara förenklar arbetet för nämndledamoterna. Samtidigt kom vi fram till att VOLIS måste modifieras ytterligare för att bli verkligt effektiva i Sverige.

VOLIS-projektet har varit intressant att göra. Vi är skyldiga ett antal aktörer både inom och utom Sverige ett stort tack!

Nu startar arbetet med att finna en finansiering för att göra den slutgiltiga Sverigeanpassningen.

Visby 2013-09-30
Hillar Loor