Sociala intranät

Ofta finns inget så strategiskt viktigt som att se till att den interna informationen fungerar. Grunden i vårt arbete med intern information är vårt Sociala Intranät - ett intranät som fokuserar på interaktion mellan användarna.

All intern information bör samlas i en lättanvänd kanal. Vårt sociala intranät sprider intern information men ger också möjlighet att ställa frågor, kommentera och låta intranätet förändras utifrån organisationens behov.

Här finns meddelanden mellan deltagare, facebookliknande kommunikationsytor, projektarbetsplatser som deltagarna kan skapa själva, forum, kopplingar till verksamhetssystem, telefonkataloger, kalendrar etc.

En av de viktigare funktionerna är att man synliggör användaren genom att denne både får en synbar identitet och en möjlighet att ställa frågor och ge svar, både enskilt och i grupp.

Är det dyrt?

Det beror naturligtvis på vilken väg som väljs. Vägen som Sveriges Radio tog har kostat ett antal miljoner (och gav säkert ett väldigt bra intranät också!). Men det finns naturligtvis alternativ. Till exempel kan en öppen väg väljas, där iterativa processer står i fokus. I etapper byggs de funktioner som verkligen behövs och används i systemet och därmed sparas ordentligt med pengar.

Det som i första hand är kostnadsdrivande är integration av verksamhetssystem och andra befintliga system som tyvärr inte alltid är så lätta att integrera med webben. 

Också i bygget av intranät kan det vara smart att börja litet och utveckla efter organisationens verkliga behov, inte efter en större teoretisk förstudie.

Men dyrt? Jämfört med all information som tillgängliggörs, med alla kanaler som skapas mellan medarbetare och all potentiellt sparad arbetstid så, nej, det är inte dyrt.

Mer om sociala intranät

I den här pdfen finns mer information om sociala intranät.