Region Norrbotten inför det öppna bibliotekssystemet Koha på ca 60 bibliotek

Region Norrbotten har gett det gotländska bolaget imCode Partner AB i uppdrag att införa det öppna bibliotekssystemet Koha på ca 60 bibliotek i 14 kommuner.

Regionen väljer ett öppet, flexibelt bibliotekssystem

En gemensam övergång till Koha, ett öppet bibliotekssystem (Open Source system), ger regionen en stor flexibilitet. Ett öppet system innebär stora möjligheter att anpassa systemet till den egna verksamheten, att dela idéer, innehåll och teknik (som moduler) med andra regioner som använder samma system.

Genom ett införande av bibliotekssystemet Koha får bibliotekspersonal och bibliotek en utökad möjlighet till anpassning av sitt egna system till sina egna behov. I takt med att de lär sig systemet kan de göra allt mer själva. Detta är i linje med den samverkan som präglar open source-tänkandet generellt och bibliotekens verksamhet specifikt.

I sin förlängning blir öppna system kostnadseffektiva och framtidssäkra.

Gotländsk leverantör

Region Norrbotten väljer att med hjälp av gotländska imCode Partner AB och dess norska dotterbolag Libriotech, migrera till det öppna bibliotekssystemet Koha. Uppdraget innebär införande, drift och support av Koha på ca 60 bibliotek i samtliga 14 kommuner i regionen.

Införandet av Koha till Region Norrbotten påbörjas nu i augusti och ska vara klart till årsskiftet 2021-2022.

Mer information:
Hillar Loor, 0706 290 292, hillar@imcode.com
Crister Karlén, 0739 806 011, crister@imcode.com­

Logotyper för imcode, libriotech, koha och Biblioteken i Norrbotten

Om imcode

imCode skapades 1998, finns på Gotland och har ett dotterbolag - Libriotech - i Norge. Bolaget bygger användarvänliga tjänster för webbaserad digital delaktighet och dialog. imCodes fokusområden är det öppna bibliotekssystemet Koha, verktyg för medborgardialog och möten samt större webbsystem.

Företagets lösning LOTS (Library Open Tools Solution) är en integration mellan olika öppna system: bibliotekssystemet Koha, discoverysystemet VuFind och publiceringsplattformen imCMS, baserat på den finska öppna plattformen ”Finna”. LOTS styrka är att den är helt anpassningsbar efter kundens behov. Samt att det är möjligt att arbeta med en gemensam bibliotekskatalog för olika verksamheter, men ändå ha helt anpassade sidor. Som exempel kan skolor, sjukhus och folkbibliotek ha egna specifika funktioner och sidor men ändå dela det som är gemensamt.

Företaget arbetar alltid öppet! Det betyder att all programvara har öppen källkod och är utan licenskostnad. För uppdragsgivaren betyder det att man internt får använda den precis som man vill.