Ramavtal

imCode har som underleverantör till MSC Open Source fått en tilldelning i Kammarkollegiets ramavtal avseende Programvaror och tjänster / Kontorsstöd. Vi är särskilt fokuserade på öppna bibliotekssystem och sociala intranät. Upphandlingen är nu klar - och ramavtalet går att handla på!

Kammarkollegiet, som är statens inköpscentral, har under hösten 2014 genomfört en upphandling avseende programvaror och tjänster med inriktning mot Kontorsstöd (Dnr 96-33-2014). Det blev 7 leverantörer som fick tilldelning, däribland MSC Open Source i samverkan med ett antal underleverantörer som imCode.

Vi var ett 20-tal företag som gick samman med MSC Open Source i spetsen, för att kunna erbjuda stat, landsting och kommuner våra tjänster inom just kontorsstöd. Avtalet innebär att imCode Partner kan erbjuda svensk offentlig sektor tjänster inom det vi är bäst på.

Avtalskonstruktionen från Kammarkollegiet är sådant att man inte längre gör skillnad på öppna programvaror pch proprietära programvaror. Öppen källkod tillåts konkurrera på precis samma villkor som stängd programvara. Detta innebär i längden att både kostnader och inlåsning minskar, till förmån för en snabbare utveckling av svensk offentlig sektors IT-stöd.