Vi vann PTS innovationstävling

imCode fick den 21/12 2016 besked om att vi är en av vinnarna i Post - och Telestyrelsens innovationstävling, med vårt projekt "Dialogportalen - Digital delaktighet & medborgardialog för alla"

Digital Medborgardialog

Digital Medborgardialog inom offentlig sektor blir allt vanligare. Men det finns ganska stora problem för vissa medborgargrupper. Man räknar med att ungefär 20% av medborgarna har olika former av funktionsvariationer - t ex dyslexi - som gör att det är svårt att delta i diskussioner och att tillgogodgöra sig information på webben.

Medborgardialog i 10 år

imCode har arbetat med Medborgardialog i snart 10 år. Vi har sett hur problemen vuxit och bestämde oss för att försöka göra något åt det.

Därför valde vi att gå med i Post- och Telestyrelsens innovationstävling - och har nu vunnit finansiering för att tillsammans med andra aktörer skapa Sveriges modernaste och mest tillgänglighetsanpassade plattform för medborgardialog.

Börja med två tjänster

Vi vill ta 2 tjänster ur vårt befintliga medborgardialogsystem Demokratiportalen och omvandla dessa till en helt ny tillgänglighetsanpassad funktionalitet och form som det absoluta flertalet kan använda.

De tjänster som ska byggas om är eFörslag och Chatt, två tjänster som sinsemellan är väldigt olika och ställer väldigt olika krav. Övriga 5-6 tjänster kan sedan anpassas efter projektslut baserat på erfarenheter från projektet.

Målgrupp

Målgruppen är primärt personer med kognitiva funktionsvariationer, som (ngt förenklat) kräver en tydlig, klar process och information. Vi vill också bygga in APIer (gränssnitt för andra webbservrar) så att andra system enkelt kan hämta och lämna data för specialiserade användningar.

Samarbetsparter

Projektet genomförs tillsammans med ETU, LadyStardust och Upplands-Bro kommun och har en totalbudget på ca 1,8 miljoner kr

Tack PTS för julklappen!

Visby 2016-12-22
Hillar Loor, VD