Open Source - För er som vill jobba öppet, flexibelt och mer kostnadseffektivt

I snart 20 år har imCode förespråkat och jobbat med Open Source baserad programvara. Varför kanske du undrar? Jo, för att imCode har en filosofi som bygger på att öppenhet och transparens är kostnadseffektivt, bidrar till en snabbare utveckling och arbetar på användarnas villkor.

Open source eller Öppen källkod är en mjukvara som är släppt under en licens som ger användarna nästan samma rättigheter som upphovsmannen. Hen delar med sig av källkoden till dem som är intresserade. Och den som använder programvaran får fritt förändra koden, duplicera den, skicka de till andra. Utnyttja den på alla möjliga sätt.

Vidareutvecklingar görs av de användare runt om i världen som vill vara med och bidra med förbättringar. Dessa förbättringar kan sen inkluderas i senare distributioner i mjukvaran. 

Många open-source projekt har ett community bakom sig. Där kan användare få hjälp, samarbeta och komma med förslag på förbättringsåtgärder.

Begreppet öppen källkod har också kommit att beskriva hur en grupp utvecklare samarbetar (ofta via Internet) för att gemensamt utveckla programvara. Deltagare i dessa projekt är ofta del av en kultur som har en gemensam syn på hur det man skapar bör göras tillgängligt för andra att ta del av.

Proprietär programvara

Motsatsen till Open source programvara är proprietär programvara. Företag som utvecklar proprietär programvara begränsar kundens möjligheter. Du får inte använda programmets källkod eller försöka ta reda på hur det är konstruerat. Därför kan inte du – eller den leverantör du föredrar – anpassa, förändra och utveckla programmet eller rätta fel. Du är utelämnad till programvaruföretaget och de återförsäljare och konsulter som den propritära ägaren godkänner eller ”certifierar”.

Mer konkurrenskraftig

Ofta innebär öppen källkod att man som utvecklare, eller som beställare av mjukvara, blir mer konkurrenskraftig. När andra utvecklare får ta del av ens arbete så får man också väldigt mycket tillbaka och får tillgång till kompetenser och kunnande man inte fått annars.

två personer som jobbar vid en dator

För våra uppdragsgivare innebär det att vi kan ta del av mjukvara som andra utvecklare har skapat. I den mjukvaran kan vi sedan göra anpassningar efter våra kunders behov. På det sättet kan kundens pengar gå till vidareutveckling utveckling av mjukvaran efter kundens behov istället för att gå till licensavgifter. 

Öppen källkod leder till att man ökar utvecklingshastigheten och utvecklar mjukvara som bättre möter de mål som ställs.

Full kontroll över dina investeringar

Allt vi på imCode arbetar med inom varje område är alltid öppet. Det innebär att det inte finns någon inlåsning när du köper av oss. Allt vi levererar kan du återanvända, kopiera, förändra, lämna till andra etc. Är du inte nöjd med oss, säger du upp kontraktet, men behåller såväl programvara som din information.

Om du använder våra öppna tjänster har du full kontroll över dina investeringar och över ditt systems framtida utveckling. Du har rätt att använda det som du vill och du undviker inlåsningseffekter.

”Fri och öppen programvara tillåter oss att bygga, dela och återanvända moderna förvaltningstjänster. Öppen informationsteknologi är avgörande för att samhället skyndsamt ska bli digitaliserat. Samtidigt är det ett nyckelbidrag för att få en effektiv och fungerande utveckling av digitala tjänster”

(Stephen Quest, Director General for IT in the European Commission)

Vill ni veta mer?

Hör av er!