Rubrik Open ePlatform­ ­

­Bakgrund

Fem kommuner i mitten av Sverige såg att det inte fanns några bra eTjänsteplattformar för att företag och allmänhet ska kunna söka bygglov på nätet.

Kommunerna hade tittat på marknadens befintliga e-tjänsteplattformar men hittade ingen som kunde skapa moderna dynamiska e-tjänster med fokus på att göra det så enkelt som möjligt för slutanvändaren.

Genom det EU-stödda projektet RIGES har kommunerna nu under ledning av Sundsvall byggt en modern öppen plattform som klarar alla former av eTjänster som en kommun behöver.

Open ePlatform är en helt öppen e-tjänsteplattform, fri att använda och utan licenskostnader. Med den kan din organisation skapa och publicera e-tjänster mot medborgare och företag samt låta dem följa sina ärenden. imCode hjälper dig att installera, anpassa och implementera de e-tjänster du behöver.

­­5 goda skäl till att välja Open ePlatform

 1. Enkelt
  Open ePlatform är enkelt. Det
 är enkelt att bygga och använda e-tjänster. Det är lika enkelt att administrera och följa de ärenden som genereras av e-tjänsterna. Du kan dessutom exportera dina tjänster och importera andra kommuners tjänster.
 2. Webbaserat
  Open ePlatform är helt webbaserat. Allt du kan göra i plattformen gör du via webben. Alla ärenden kan exporteras och återimporteras i olika format. Plattformen är helt fri från inlåsningar av data.
 3. Responsivt
  Alla gränssnitt i plattformen är responsiva och fungerar lika bra i mobiltelefonen, surfplattan som på datorn. Användarna kan använda den i alla enheter-
 4. Öppet och utan licenskostnader
  Open ePlatform är byggd i öppen källkod och fri att använda. Den är också kostnadseffektiv: "Kostnaden för införandet av Open e-Platform i våra 4 kommuner i samverkan var ungefär hälften av vad övriga system offererade."  (Sagt på Sambruks konferens för e-tjänsteplattformar Okt 2015)
 5. Framtidssäker
  Genom sin öppenhetsmodell är Open ePlatform framtidssäker. Den kan och kommer att utvecklas utifrån kommunernas egna behov, inte leverantörernas intressen.

Vill du testa systemet?

Här finns vårt erbjudande!

Mer information

Kontakta oss gärna för mer information!

Hillar Loor, 0498 300 302, hillar@imcode.com
Crister Karlén, 0498 200 341, crister@imcode.com


Testa - så vet du!

Det bästa sättet att förstå vad en plattform kan göra är att testa och sen bestämma sig för om man vill fortsätta använda plattformen eller byta till någon annan.

Se vårt erbjudande här!

Byggd av & för kommuner

Open ePlatform är utvecklad av Nordic Peak i Sundsvall på uppdrag av 5 kommuner i Västernorrland.