Skaffa mobil webbplats?

Utvecklingen inom mobil webb går rasande snabbt. Vilket också innebär att många bolag finns med för att ta en del av den mobila kakan. Vi vet t ex att många dagligen får samtal från säljare från hela Sverige som ger "fantastiska" erbjudanden.

Ett supererbjudande vi t ex hört om var en kommun som blev erbjuden en mobilanpassning av hela den kommunala webbplatsen på 10 000-tals sidor, för 3 900:- med leverans samma dag.

Faktum är att det går!

Automatiserad mobilanpassning

Om en webbplats är byggd enligt modern standard är det möjligt att maskinellt modifiera webbplatsen så att den automatiskt blir en mobil webbplats. Men resultatet är helt beroende av hur man tidigare kodat den stora webbplatsen. Man har ingen styrning över hur den mobila webbplatsen egentligen visas och vart det tar vägen i längden. 

Man kan jämföra det med Google Translate - man får hjälpligt reda på vad som sägs, men det är aldrig korrekt. Kort sagt - det blir inte bra!

Men hur ska man göra

Några exempel på vad man måste tänka på följer nedan.

Varför?

Det första man måste fråga sig är:

  • Varför ska vi ha en mobil webbplats?
  • Har vi någon praktisk nytta av det?

Om svaret är ja, följer ett antal frågor:

Delar eller allt?

  • Vilken information ska kunna nås mobilt? Är det viktigt att varje protokoll kan hämtas? Är det viktigt att all information finns där?
  • Eller är det någon specifik information som ska vara mobil? T ex öppettider för kommunala anläggningar, basdata för kontaktpersoner, telefonnummer? Eller något annat?
  • Har alla förvaltningar nytta av detta? Eller ska man börja med vissa? Eller vissa delar?

Vilka enheter?

Sen när man vet vad som ska vara mobilt, kommer det lite mer tekniska frågor:

  • Vilka mobila enheter ska man stödja? Smartphones, läsplattor, vilka storlekar?
  • Vad betyder det teknisk, ska man skapa 2-3 fixa storlekar beroende på vilken mobil enhet som läser informationen? Eller ska man göra en "responsive design" på den stora webbplatsen, dvs en design som anpassar sig till besökaren?

Vem?

Sen kommer frågan - vilka designers ska bestämma hur det ska se ut? Vem tar det interna ansvaret för den mobila webbplatsen? Vem ser till att den uppdateras i takt med att utvecklingen går framåt?

Strategi

Som vi ser det är övergången till en mobil webbplats ett lika stort beslut som när man bestämmer sig för att skapa en ny webb.  Det kan man inte göra utan en strategi. Några av frågorna finns ovan, men det finns många fler - inte minst frågor om interna processer och ansvar.

Vårt råd - skaffa en kanalstrategi!

Vårt råd är enkelt och kort: Ta det lugnt!
Ta ett beslut om att skaffa en kanalstrategi, dvs en strategi om vilka kanaler som ska innehålla vad, varifrån informationen ska hämtas, hur de interna processerna ser ut och vem som har ansvaret.

Sen kanske det är dags för en mobil webbplats!

Hillar Loor
Senior partner
2012-02-15