• Medborgardialog

  Dialogportalen

  Vi har fört samman våra dialogtjänster under beteckningen Dialogportalen, en portaltjänst för medborgardialog. Tjänsterna har utvecklats i samråd med och är inspirerade av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) Medborgardialog-projekt.

  Just nu finns följande tjänster för medborgardialog:

  • eFörslag/ePetition (Responsiv)
  • Medborgarbudget 1 - rösta på vad du tycker är bäst
  • Medborgarbudget 2 - prioritera och rangordna flera förslag
  • Medborgarbudget 3 - gör din egen budget 
  • Mobil-/Webb-enkät (Responsiv)
  • SMS-enkät
  • Chatt
  • Dialogen (Diskussionsforum)

  Om du är intresserad av en portaltjänst sätter vi upp hela Demokratiportalen, i det utseende du önskar. Sen kan vi aktivera de tjänster som är aktuella, när du behöver dem.

  Du kan läsa mer om alla våra tjänster på www.demokratiportalen.se en helt egen webbplats. Där kan du också prova tjänsterna och se hur de fungerar.

Kontakt

Vill du få mer information?

Hillar Loor
0498 200 302
hillar@imcode.com

Daniel Bartnik
0498 200 305
daniel@imcode.com