Fångad i licensfällan?

Computer Sweden den 12 september 2013

"Fångad i licensfällan?" var rubriken på första sidan i Computer Sweden den 12 september 2013. Hela artikeln handlar om hur krångliga licensavtal skapar kostnader för kunderna. Här funderar Hillar Loor över vad artikeln säger och på vilket sätt det är relevant också för mindre projekt och företag.

Låt mig börja med att säga att hela resonemanget nedan bygger på två artiklar i Computer Sweden den 12/9 2013, av Lars Danielsson, som du kan hitta här:

Det traditionella sättet att ta betalt för programvara är att sälja en proprietär användarlicens som reglerar på vilket sätt programvaran får användas. Det är inte helt enkla villkor i många sådana avtal. De kan vara tidsbegränsade, begränsade i vilka som får använda programvaran, begränsade med vem som får lämna support etc.

Kanske är inte det allvarligaste med proprietär programvara att man definierar hur många och vilka som får använda programvaran, utan att alla begränsningar leder till flera kostnader som inte syns direkt. Det kostar ganska stora pengar att hantera licenser och det kostar ännu större pengar att programvaran inte är öppen.

Hantera licenser

På ytan verkar det enkelt att hantera licenser. Vi talar om hur många användare vi vill ha licens för och så får vi det. Men i verkligheten är det svårare. Programvara i en organisation får ofta ett eget liv. En användare slutar, då måste licensen återgå till poolen av alla licenser.

Så kommer en ny användare och licensen ska registreras på denne. Om det är en högskola gäller samma för både personal och studenter. Och det krävs speciella system som håller reda på det, som i sin tur hålls reda på av administratörer. Ännu mer kostnader.

Dessutom är licensregler ofta krångliga. Ofta har man inte köpt det man trodde man fick använda programvaran till, eller så tillkommer andra tjänster man är tvungen att köpa, t ex support från leverantören.

Inte öppen

Men ännu värre än licenshanteringen är att progamvaran är stängd. Den pratar ofta inte med organisationens andra system. Om man vill få den att prata med dina andra system kan säkert leverantören ordna det till en liten extrakostnad. Eller är den så liten?

Diariesystem
Vi ville bygga en webbkoppling till ett diariesystem till en myndighet. Pratade med leverantören av diariesystemet och fick en prislapp på lite över hundratusen kronor för webbmodulen.

Sen skulle det tillkomma implementeringsarbete och vårt eget arbete, så prislappen skulle hamna på runt tvåhundratusen totalt. Helt otänkbara pengar för en enkelt tjänst i den myndigheten.

Hade systemet varit öppet hade det kostat ungefär trettiotusen att göra hela jobbet. Vi löste det genom att inför en enkel manuell rutin - där en administratör flyttar en fil om dagen - det tar 2 minuter och sparade etthundrasjuttiotusen kronor.

Dagiskö
Eller min favorihistoria om dagiskön - en kommun ville införa en webbaserad dagiskö till sitt verksamhetssystem. Vi ville gärna få det jobbet och deltog därför i upphandlingen. Mycket snabbt kunde vi konstatera att upphandlingen inte definierade hur kommunikationen mellan det nybyggda och det befintliga systemet skulle ske.

Vi ringde kommunen och bad att få API-beskrivningar. Svaret vi fick var - "Det har inte vi - och leverantören lämnar inte ut det." Vem tror ni fick uppdraget och tror ni det blev billigt?

Öppen programvara

När vi började arbeta med öppen programvara för över 10 år sedan, såg vi det som att licenskostnaden var det viktigaste. Att det spelade roll om programvaran var gratis eller inte. Idag ser vi andra och mycket större besparingseffekter med öppen programvara.

  • du kan välja vilken supportorganisation du vill
  • du får inga inlåsningseffekter till en leverantör
  • du får inga inlåsningseffekter i kommunikationen mellan olika programvaror
  • det går mycket enklare och snabbare att få vidareutveckling

Support

Jag rekommenderar ofta kunder att välja den leverantör man tycker att man har bäst kommunikation med. Det brukar bli billigast i längden. Samma gäller för supportorganisationer. Klart man vill ha den organisationen som passar en bäst. Att vara låst till en viss leverantör därför att programvarans licensavtal säger det - är absurt och dyrt i längden.

TCO - Total Cost of Ownership

Att implementera en öppen programvara kostar ungefär lika mycket som att implementera en stängd programvara, om man bortser från licenskostnaden. Men öppenheten i sig ger en billigare TCO - Total Cost of Ownership, dvs den totala kostnaden man har under ett programs livslängd.

Dessutom tror jag att verksamhetsutvecklingen i organisationen går snabbare. Det man sparar på programvaran, omsätter man i mer IT, dvs man IT-ifierar snabbare och verksamheten utvecklas snabbare.

Och det är väl det vi behöver - utvecklas snabbare för att hantera de demografiska ålderproblem vi precis är på väg in inom offentlig sektor.

Öppenhet är en dygd!

Visby 2013-09-24

Hillar Loor
Senior Partner