En komplett info- och mediaplattform för bibliotek

Bibliotek Mellansjö är ett samarbete mellan åtta kommuner för att skapa bättre och mer tillgänglig biblioteksservice för kommuninvånarna. I samband med att befintliga bibliotekssystem skulle läggas ner gick man ihop och valde det öppna systemet Koha. Nu tar man nästa steg.

Stor flexibilitet

– Öppna bibliotekssystem ger biblioteken stor flexibilitet, minskar inlåsningen till traditionella leverantörer och gör tekniken billigare. –Det har fungerat väldigt bra, men man har fått söka i olika kataloger för att hitta. Därför eftersökte vi ett system där allt finns på samma ställe, säger Klas Blomberg, it-bibliotekarie i Skövde kommun.

Leverantören av Koha, imCode, har nu tagit ett steg framåt i utvecklingen och integrerar ett discoversystem, VuFind, med Koha för att åstadkomma en snabbare sökning av media, oavsett varifrån media hämtas. Den finska portalen www.finna.fi står som förlaga.

En biblioteksresursportal

VuFind är en biblioteksresursportal designad och utvecklad för bibliotek av bibliotek.

Med VuFind blir det möjligt för användarna att söka och bläddra igenom alla bibliotekets resurser. -Detta innebär att det kommer gå väldigt fort att göra sökningar. Man kommer också kunna söka i andra kataloger än de som finns i biblioteken, säger Klas Blomberg.

–Dessutom har ett webbpubliceringsverktyg byggts in i systemet så att bibliotek kan få en komplett teknisk bas.

En komplett teknisk bas

Den tekniska basen kommer bestå av hemsida med biblioteksfunktioner, discoverysystem för snabbare sökning och Koha det öppna bibliotekssystemet.

Mellansjö bibliotek är först ut med integrera Koha med discoverysystem. –Vi är väldigt nöjda över att kunna erbjuda denna tjänst till låntagarna.

Målsättningen är att sätta systemet i drift till årsskiftet, säger Klas Blomberg.

(Texten kommer från en betald artikel i Biblioteksbladet)