Vårkampanj 2015

Under våren 2015 vill vi gärna visa vad vi kan inom 4 huvudområden: Sociala intranät, e-tjänster, medborgardialog och hemsidor. Här på sidan kan du ta del av det informationsmaterial vi har kring de olika områdena.

Först en sammanfattning om bolaget:

IMCODE PARTNER AB

imCode Partner AB finns i Visby och arbetar sedan slutet av 1990-talet till största delen med offentlig sektor. Vi är arbetar med webbaserade information som hemsidor & intranät, eTjänster och Medborgardialog.

Vi tror mycket på att återanvända kunskap. Både inom den egna organisationen och mellan organisationer som har liknande förutsättningar. Därför arbetar vi enbart med öppen programvara, öppen källkod och öppna standarder.

Öppna, leverantörsoberoende system har inga licensavgifter och inga begränsningar i hur man använder eller förändrar programmet och vem som får kommunicera med systemet. Därför ger öppna system bättre ekonomi, snabbare utveckling och tar helt bort inlåsningseffekter som många kommuner lider av idag.

Nedan våra tjänster:

SOCIALA INTRANÄT

Det finns mycket att göra inom offentlig förvaltning för att bidra till att spara tid för både tjänstemän och politiker. Vi utvecklar därför kontinuerligt olika verktyg som sparar tid och ökar effektiviteten. Sociala intranät är ett sådant exempel.

Förra generationens intranät innehöll enbart information som man kunde se och läsa – en enkelriktad kommunikation från intranätet till medarbetarna.

I sociala intranät kan medarbetarna (som tidigare) ta del av alla information, men också interagera med sina kollegor på intranätet och bidra med egen information. Intranätet är alltså dubbelriktat så att du både kan hämta och lämna information.

Ett socialt intranät synliggör medarbetarnas kompetens och därmed öka hela organisationens förmåga.

Det är tex lätt att ställa frågan: Är det någon som vet... ? Och snabbt få svar från någon annan i organisationen.

Vi har levererat sociala intranät till myndigheter och visar gärna hur vårt sociala intranät fungerar.

Mer information om Sociala intranät finns här (pdf för nedladdning)!

Prissättningen för våra intranät börjar vid 70 000:- levererat, anpassat och klart.

eTJÄNSTER

Fem kommuner i mitten av Sverige såg att det inte fanns några bra eTjänsteplattformar för att företag och allmänhet ska kunna söka bygglov på nätet.

Man hade titat på befintliga e-tjänsteplattformar på marknaden men hittade ingen e-tjänsteplattform som kunde skapa moderna dynamiska e-tjänster med fokus på att göra det så enkelt som möjligt för slutanvändaren.

Genom det EU-strukturfondsstödda projektet RIGES har kommunerna under ledning av Sundsvall idag byggt en modern öppen plattform som klarar i princip alla former av eTjänster som en kommun behöver.

Open ePlatform är helt öppen och utan licenskostnader. Vi har valt att sprida plattformen bland svenska kommuner därför att vi tror på öppenhet, och vi tror på den användarvänlighet som plattformen är byggd för.

Open ePlatform är en komplett e-tjänsteplattform helt i öppen källkod

Mer information om Open ePlatform finns här!

Här finns ett dokument med frågor och svar om Open ePlatform

Kostnaden för Open ePlatform är beroende av antalet tjänster du önskar. Ta kontakt med oss och diskutera. Du kommer att bli förvånad!

MEDBORGARDIALOG

Vi har under många år arbetat aktivt tillsammans med SKLs medborgardialogprojekt för att utveckla och leverera olika former av dialogverktyg för demokratisk dialog. Vi har en egenutvecklad tjänsteportal – demokratiportalen.se

Förutom rent teknisk kunskap har vi också djup kunskap om hur dialogprocesser fungerar och bidrar gärna aktivt till att skapa processer som fungerar för den enskilda kommunen.

Här finns t ex
    • eFörslag
    • Medborgarbudget
    • Medborgarpaneler
    • Chatt
    • Dialogforum
    • Enkärverktyg

Mer information om Medborgardialog finns här (pdf för nedladdning)!

Prislista Medborgardialog för nedladdning (pdf) finns här!

KOMMUNALA WEBBPLATSER

En av kärnverksamheterna hos imCode är att bygga kommunala hemsidor.
Vi bygger alltid med öppen kod och leverantörsoberoende verktyg.

Våra installationer matchar väl det som t ex kan göras i CMS-systemen ”Sitevision” eller ”Episerver”. imCode har en installerad bas på några hundra system i Sverige som alla är öppna, utan inlåsningseffekter och utan licenskostnad.

Vi kan antingen leverera imCMS, vår egen tjänst för hemsideshantering, eller för enklare webbplatser även leverera WordPress.

Vår specialité är användarvänlighet och enkelhet.

Priset för att bygga en öppen kommunal webbplats börjar vid 50 000:- exklusive design. Sen är det naturligtvis beroende av hur stor webbplatsen är.

Nedan finns alla dokument samlade:

Kommunal hemsida

Vi har arbetat med kommuners och statens hemsidor sedan år 2000. Ta kontakt med oss. Vi kan inte ge dig ett fast pris från början, eftersom kraven är så olika. Men vi kan garantera att vi arbetar öppet och transparent!