Hälsa, Säkerhet och Miljöpolicy


imCode Partner AB ska i all sin verksamhet arbeta så att företaget främjar en positiv utveckling av både den fysiska och mänskliga miljön.

Detta ska ske genom att arbeta förebyggande och alltid minst uppfylla lag – och myndighetskrav och verka för god hushållning med naturens resurser genom att målmedvetet följa utveckling inom miljö-området.
  • Våra medarbetares hälsa, säkerhet, personliga utveckling och engagemang ska främjas.
  • Leverantörer av produkter till imCode Partner AB skall uppfylla företagets krav på att produkterna alltid skall vara återvinningsbara och kunna ingå i ett långsiktigt, ekologiskt uthålligt kretslopp.
  • Vår strävan är att alltid minimera ev negativa miljöeffekter i vårt arbete.
  • Vår verksamhet ska präglas av en öppen inställning genom att en ansvarsfull dialog förs såväl internt som med omvärlden

Uppdaterad den 12 juni 2011
Kontrollerad 2017-01-30