1,8 miljoner i VINNOVA-stöd till skolplattform

Föreningen Sambruk och imCode Partner AB har av VINNOVA beviljats ett stöd på 1,8 miljoner till utvecklingsprojektet iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan.

Projektet iVIS vill skapa en grundläggande IT-plattform för en helt digitaliserad skola. iVIS vill lösa problemen med de proprietära och stängda lösningarna som finns idag genom att skapa en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt. Det sker genom att öppna upp för att olika aktörer ska kunna utveckla nya moduler, mobila appar mm till plattformen.

”– Vi är oerhört glada över att vi i samverkan med våra 100 medlemskommuner nu har förutsättningar att ta digitaliseringen av den svenska skolan till en helt ny nivå” säger Claes-Olof Olsson, verksamhetsledare på föreningen Sambruk. ”– Vi hoppas att vår öppenhetsmodell ska få en kraftigt positivi effekt på andra aktörers utveckling av digitala verktyg som kan användas inom skolan”

Principen för iVIS presenterades på ett EU-möte i Bryssel under februari 2014. Sedan dess har en projektgrupp inom Sambruk, tillsammans med projektledare från imCode Partner AB och några av Sveriges mest framstående konsulter inom skol-IT, arbetat med att definiera projektet iVIS.

”– Nu kan vi verkligen genomföra något unikt i Sverige”, säger Hillar Loor, senior partner, imCode. ”Projektet är viktigt för skolan, men är också viktigt som exempel och föregångare för andra verksamhetsområden inom den kommunala sektorn. Vi vill helt enkelt påskynda och förbilliga digitaliseringen av den svenska kommunsektorn”.

Motiveringen från VINNOVA lyder:

"Till utlysningen 'Digitalisering för framtidens skola: Innovationsprojekt' våren 2014 inkom 113 ansökningar. 18 projekt har beviljats medel från en budget om totalt 14 Mkr. Tillsammans med experter från näringsliv, forskning och samhälle har VINNOVA gjort bedömningen att det föreslagna projektet har stark inriktning, kompetens och genomförandeplan för att uppnå skalbara effekter för digitaliseringen av skolan."

En viktig del av projektet är att flytta makten över informationsanvändning från leverantören till skolan och slutanvändarna. Det är användarna som ska ha möjlighet att avgöra vilket data som är väsentligt och hur det ska användas.

Ett första steg är redan under teknisk uppbyggnad och kommer att bli klart under 2014. Slutleverans av plattformen är beräknad till 2016.


Hillar Loor, senior partner
2014-09-30


Projektbeskrivning