Integritetspolicy

Hur imCode hanterar din personliga information


imCode Partner AB med momsregistreringsnummer 556543-1185, hädanefter kallat imCode, är personuppgiftsansvarig enligt Allmänna dataskyddsförordningen (2016: 679). Personuppgiftsansvarig är det företag med vilka du har tecknat ett avtal eller av någon annan anledning lämnat din personliga information till. Allmänna uppgifter som ditt namn, kontaktuppgifter, titel m.m. behandlas i imCodes gemensamma kundregister. För behandling av dessa uppgifter är imCode personuppgiftsansvarig. 
Varför behöver vi dina personuppgifter?
De uppgifter som vi samlar om dig behandlas i enlighet med gällande lagar. Uppgifterna samlas in för att vi ska kunna underteckna och uppfylla avtal, vidta åtgärder som begärts av dig innan ett avtal har träffats, göra rättsliga krav och att skicka ut nyhetsbrev. Om du inte vill att din information ska användas för nyhetsbrev från oss kan du meddela oss genom att ringa +46 498 200300 eller skicka oss ett mail. 
I vissa fall kan det vara nödvändigt att avslöja dina personuppgifter till företag och organisationer som imCode samarbetar inom eller utanför EU / EES-området. Personuppgifter kan också lämnas till myndigheter om det krävs enligt lag. 
Hur samlas uppgifterna in och lagras?
Personuppgifterna samlas in via avtal, email, webb och telefonsamtal. Uppgifterna kan också kompletteras och uppdateras med information från offentliga register.
Alla personuppgifter lagras i EU / EES. Dina uppgifter lagras bara så länge som det är nödvändigt för oss att uppfylla våra avtal med dig, eller så länge vi måste lagra det enligt lag. Därefter tar vi bort det enligt rätten till borttagning. Vi tar inte bort din personliga information om det finns ett lagligt krav att lagra det eller en rättslig grund för att behålla den. Vi lagrar även dina personuppgifter hos oss för att kunna lämna ett erbjudande för en tjänst, lösning eller produkt. Vi använder avidentifierad information för statistiska ändamål och tjänsteutveckling. 
Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att få tillgång till vilka personliga uppgifter vi har om dig. Om informationen är felaktig eller ofullständig kan du begära att vi korrigerar eller tar bort den. Du kan begära en kopia av dina personuppgifter genom att skicka en skriftlig förfrågan med ditt namn och ditt kundnummer. Underteckna din begäran och skicka den till följande adress:
imCode Solutions AB, Personuppgiftsansvarig
Skeppsbron 24
621 57 Visby
Sverige