Gotländska imCode går samman med norska Libriotech - blir ledande i norden på öppna bibliotekssystem

Intresset för det öppna bibliotekssystemet Koha har ökat stort i Norden de senaste åren. För att säkerställa och bygga ut kompetensförsörjningen till ett stadigt ökande antal kunder har imCode i Sverige och Libriotech i Norge gått samman. Företagen är de två mest erfarna aktörerna på den nordiska marknaden för öppna bibliotekssystem.

imCode och Libritoech har gått ihop. Våra kombinerade kompetenser kommer att leda till två starkare och effektivare företag och skapa mervärde för våra kunder. Vi går nu in i ett koncernförhållande där Libriotech är 100% dotterbolag och där de norska ägarna går in som delägare av imCode.

Samtidigt fortsätter vi som tidigare med två företag med samma organisationer, kunder och avtal som tidigare. Skillnaden är att vi nu kan hjälpa varandra med kompetens och support och kan använda varandras resurser.

Efterfrågan på det öppna bibliotekssystemet Koha har varit fantastiskt de senaste åren. För 5 år sedan hade vi tillsammans under 10 system i drift. Idag har vi ca 30 kommuners folkbibliotek, 100 tals skolbibliotek, ca 20 universitets - och specialbibliotek i Sverige. Samt ett 40 tal installationer i övriga norden.

Bilder på Magnus Enger (Libriotech) och Hillar Loor (imCode)

I och med den stora expansionen som nu pågår ökar kraven på god och kvalificerad support. Båda företagen har hög kompetens samt lång erfarenhet av Koha. Genom att täcka upp för varandra kan bättre och snabbare support ges till alla kunder.

-Vi är väldigt glada och nöjda med denna utveckling. Vi ser verkligen fram emot framtiden med Libriotech och dess kompetenta medarbetare - säger Hillar Loor, VD på imCode.

Magnus Enger, CTO på Libriotech, fyller i: - Den norska marknaden kommer få en stor kompetensökning som kommer gynna alla inblandade.

Användning av Open source-baserad programvara är viktigt för att få en effektiv och fungerande utveckling av digitala tjänster. Öppenhet och transparens är kostnadseffektivt både för användare och för leverantörer.

En öppen utveckling kan aldrig leda till monopol, säger Hillar Loor. - Den som vill och har kompetens kan utveckla, anpassa och supportera öppen programvara. Vilket i sin tur leder till sund konkurrens.

Libriotech och imCode ser framtiden an med stor förväntan!