• Fokusområden

  imCode arbetar med det informationsutbyte som sker inom offentlig förvaltning och mellan myndigheten och medborgaren. Det innebär både information (enkelriktad) och dialog (dubbelriktad).

  Våra fokusområden bygger på dialog

  imCodes fokusområden är

  • Medborgardialog
   Medborgardialog, och de processer som krävs för att medborgardialog ska fungera.
  • Intern dialog, information & sociala intranät
   Sociala intranät och funktion/moduler för ditt interna informationsarbete
  • Extern dialog, information & hemsidor
   Webbaserad information som hemsidor, responsiva webbplatser, funktionsmoduler till hemsidor, appar etc.
  • E-tjänster & ärendehantering
   Verktyg som gör livet enklare både för medborgaren och för administratören.


  imCode Partner AB underlättar digital delaktighet, i första hand inom offentlig sektor. Att vara delaktig, att arbeta tillsammans, skapar ömsesidig förståelse, ger bättre resultat och ett verkligt inflytande över individens situation.

  imCode bidrar till att våra uppdragsgivares strategi för internetbaserat deltagande. Vi levererar modellerna och systemen som passar för behovet.