Succé för eFörslag i Haparanda

Haparanda kommunhus med snöskulpturer i förgrunden
(Bild från kommunens hemsida)

Den 22 november 2011 öppnade Haparanda kommun sin webb för eFörslag. 3 månader senare är den en succé.

Haparanda är en liten kommun med 10 000 invånare. Valdeltagandet är lägst i Sverige (lite över 60%), fler än 60% av invånarna har finska som modersmål. Intresset för traditionell partipolitik har varit gungigt. Så politikerna i Haparanda bestämde sig för att ta reda på vad folk egentligen tycker och införde eFörslag i kommunen.

eFörslag är en metod där vem som helst kan skicka ett förslag till kommunen via en webbsida. Alla förslag som uppfyller de formella kriterierna, publiceras på webbsidan där andra kommunmedborgare kan underteckna förslaget. På så sätt blir det tydligt för politikerna vilken utveckling kommunens medborgare prioriterar.

Haparanda kommun bestämde att alla förslag som undertecknas av 30 eller fler personer, automatiskt ska gå till kommunstyrelsen för hantering. Det innebär i och för sig inte att förslaget blir verklighet men det innebär att förslaget kommer in i det politiska systemet.

Idag har vi facit:

Efter 3 månader har 32 förslag kommit in till kommunen. Av dessa har till nu 11 förslag fått fler än 30 röster och 4 hunnit skickas till kommunstyrelsen för åtgärd.

3 (!) av dessa 4 förslag har godkänts av kommunstyrelsen och kommer att genomföras. Förslagen som genomförs är av varierande art:

  •  "Vi vill har gatubelysning i Vojakkala"
  • "Renovera badhuset/simhallen"
  • "Inga så kallade "lightprodukter" i förskolan och skolan"

eFörslag har precis kommit igång. Det ställer helt nya krav på politikerna och på tjänstemännen i Haparanda. Modellen ökar samverkan med medborgarna och har nog kommit för att stanna.

imCode Partner AB är glada att ha fått Haparanda kommuns förtroende att bidra till arbetet med processplaner och att ha levererat det tekniska systemet.