Mobila lösningar

Vi bygger kompletta lösningar för användning i mobiltelefoner och surfplattor, både appar och servrar som ger apparna dynamiskt innehåll.

Analys

Innan vi startar ett app-bygge gör vi tillsammans med uppdragsgivaren en analys av om det är rätt att bugga en app och vad som ska göras. Vi tror att det är bra att jobba med utveckling i små steg för att tillgodose precis de behov som finns. Det är lätt att greppa över för mycket, så att det blir onödigt dyrt.

App för både iOS och Android

Ofta bygger vi först en iOS (iPhone)-lösning (eller t o m en mobil webb) för att se att allt blir som det ska. Sedan görs samma lösning för Android. Det finns ramverk som uppges fungera för bägge världarna. Enligt vår erfarenhet är det enbart sant när det är mycket enkla lösningar.

App-servrar

Om en app ska ha ett dynamiskt innehåll måste data hämtas från andra servrar. Ofta är det då enklast att mellanlagra data i en server som sedan i sin tur servar apparna.

Och ibland skapar vi API-er i våra system som andra appar kan använda.