imCode på Almedalsveckan 2019

Visby ringmur

Kom och prata medborgardialog, öppna bibliotekssystem, ett öppet ekosystem för skolan och öppen samverkan i offentlig sektor, allt under Almedalsveckan 2019. Dessutom - besök gärna vår mötesplats!
 

Tisdag 2/7 2019 13:00 - 13:45
Hur kan organisationer skapa strategiska nyttoeffekter genom engagemang med öppen programvara?

Digitalisering genom öppna programvaruprojekt ger individer och organisationer från offentlig och privat sektor möjlighet att ta kontroll på sin utveckling. Hur styrs och förvaltas dessa projekt? Hur skapas engagemang med öppen programvara som tillvaratar olika intressen?


Medverkande:

Björn Lundell, Professor (Ph.D.), Högskolan i Skövde
Hillar Loor, Styrelseledamot, Branschorganisationen Open Source Sweden

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58181
 


Tisdag 2/7 2019 15:00 - 15:45
En digitaliserad, systematisk kvalitetsutveckling i skolan, ger modern undervisning

Kvalitetsutveckling inom den svenska skolan har genomgående svårt att få digitalt stöd. Hur kan vi arbeta för att förbättra för ledning, lärare och elever, baserat på en öppen kvalitetsutvecklingsplattform och helt nya applikationer som väsentligt underlättar allas vardag.


Medverkande:

Björn Lundell, Ordförande, Branschorganisationen Open Source Sweden
Britta Sandblom, Verkställande tjänsteperson, Föreningen Sambruk
Hillar Loor, VD & Senior partner, imCode Partner AB
 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58268


Onsdag 3/7 2019 08:30 - 09:15
Enklare, roligare och mer tillgänglig medborgardialog med digitala verktyg

Medborgardialog genomförs ofta i fysisk form, på en viss tid och plats. Det gör att många inte vill eller kan delta. Finns det metoder för mer lättillgänglig, enklare och roligare medborgardialog? Hur nås en större och bredare grupp? Hur kan digitaliseringens möjligheter användas?


Medverkande:

Björn Lundell, Ordförande, Branschorganisationen Open Source Sweden
Hillar Loor, VD, imCode Partner AB

 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58218
   

Onsdag 3/7 2019 12:00 - 12:45
Hur skapas bättre och mer tillgänglig biblioteksservice genom samarbete?

Biblioteken står inför stora utmaningar, främst inom områdena demokrati, tillgänglighet, utbildning & digitalisering. Små bibliotek har allt svårare att erbjuda bra service. Hur kan samarbete bidra till att förbättra biblioteksservice och tillgänglighet?


Medverkande:

Karin Engström, Kulturutvecklare, Region Västmanland
Hillar Loor, styrelseledamot, Open Soruce Sweden

 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58240


Alla evenemang sker i Björkanderska Magasinet, Skeppsbron 24 - gå in genom huvudingången så ligger konferensrummet över gården till höger


Besök gärna vår mötesplats!
Öppet måndag till fredag: 11.00-15.00
 

Här pratar vi om:

  • Digital delaktighet och medborgardialog för alla
  • Öppen programvara - en hållbar digitaliseringsmodell

Låt oss visa vad vi arbetar med - och låt oss utbyta erfarenheter!

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58338
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/58383
Välkomna!

    Plats

    Björkanderska Magasinet - Skeppsbron 24 - 1 trappa upp