Almedalen 2018

Kom och prata medborgardialog, öppna bibliotekssystem, ett öppet ekosystem för skolan och öppen samverkan i offentlig sektor, allt under Almedalsveckan 2018. Dessutom - besök gärna vår mötesplats!En digitaliserad skola ger modern undervisning

Ett helt nytt ekosystem växer fram för skolans genomgripande digitalisering, baserad på öppen plattform och helt nya applikationer som väsentligt underlättar skolpersonalens vardag.

Medverkande:
Peyman Vahedi, Rektor, Ådalsskolan, Kramfors kommun
Claes-Olof Olsson, Verkställande tjänsteman, Föreningen Sambruk
Hillar Loor, VD & Senior partner, imCode Partner AB

Tisdag 3/7 2018 11:00 - 11:45

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51658
 Kan dialog öka medborgarinflytande och skapa bättre stadsdelar?

Medborgardialog är idag starkt förknippat som en dialog mellan en kommun och dess invånare. Men kan medborgardialog i stadsutvecklingsprojekt vara byggherredriven? Vilka värden skapar detta för allmänheten, staden och byggherrarna? Hur kan digitala verktyg hjälpa till i dialogen?

Medverkande:
Christina Ingelsten, Affärsutvecklare Hållbar Bostadsutveckling, Skanska Sverige AB
Pia Sanger Schröder, Kund- och marknadschef, Skanska Sverige AB
Hillar Loor, VD & Senior partner, imCode Partner AB

Tisdag 3/7 2018 13:00 - 14:00
 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51526
 Ungdomspanel - sluta prata om oss och börja prata med oss!

Det pratas mycket om ungdomar: vad vi tycker, tänker, vill eller behöver. Det pratas mindre med oss och det vill vi göra något åt. Vad känner vi kring den politiska samtiden och vad vill vi förändra? Det här är vårt sätt att ta plats i samhällsdebatten och öppna upp samtalet för fler.

Medverkande:
Evelina Bergström Kristiansson, Kommunsamordnare, Sveriges Ungdomsråd
Najma Mohamed, Verksamhetschef, Sveriges Ungdomsråd

Onsdag 4/7 2018 9:00 - 9:45
 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53150
 Hur skapas bättre och mer tillgänglig biblioteksservice genom samarbete?

Biblioteken i Sverige står inför stora utmaningar, främst inom områdena demokrati, tillgänglighet, utbildning och digitalisering. Samtidigt har små bibliotek allt svårare att erbjuda bra service. Hur kan samarbete bidra till att förbättra biblioteksservice och tillgängligheten för medborgarna?

Medverkande:
Anna Gullstrand, Bibliotekschef, Skövde kommun/Bibliotek Mellansjö

Onsdag 4/7 2018 11:00 - 11:45
 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/53171Enklare, roligare och mer tillgänglig medborgardialog med digitala verktyg

Medborgardialog genomförs ofta i fysisk form, på en viss tid och plats. Det gör att många inte vill eller kan delta. Finns det metoder för mer lättillgänglig, enklare och roligare medborgardialog? Hur nås en större och bredare grupp? Hur kan digitaliseringens möjligheter användas?

Medverkande:
Hillar Loor, Styrelseledamot, Open Source Sweden
Crister Karlén, vice VD & produktionschef, imCode Partner AB

Onsdag 4/7 2018 13:00 - 13:45
 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/52299
 Hur skapas strategiska nyttoeffekter i öppna samverkansprojekt?

Det finns flera exempel på global öppen samverkan genom öppen programvara. Många individer och organisationer från offentlig och privat sektor är engagerade i olika projekt som baseras på öppen programvara. Hur styrs och förvaltas dessa projekt? Hur tillvaratas olika intressen?

Medverkande:
Björn Lundell, Ph.D. Professor, Högskolan i Skövde
Hillar Loor, Styrelseledamot, Open Source Sweden

Torsdag 5/7 2018 13:00 - 13:45
 

Länk till Almedalskalendariet:
http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/51680
 Alla evenemang sker i Björkanderska Magasinet, Skeppsbron 24 - gå in genom huvudingången så ligger konferensrummet över gården till höger


Besök gärna vår mötesplats

Låt oss resonera om varför effektiv digitaliseirng förutsätter öppenhet. Låt oss visa vad vi arbetar med - och låt oss utbyta erfarenheter!

Plats

Björkanderska Magasinet - Skeppsbron 24 - 1 trappa upp