Aktivitet under Almedalsveckan 2017

Besök våra seminarier med medborgardialog, öppna skolsystem och gemensam, öppen programutveckling utveckling. Kom och besök oss på våra mötesplatser. Se programmet nedan. Klicka på rubrikerna så kommer du direkt till Almedalskalendariet.

Digital medborgardialog i praktiken

Att tidigt ta in medborgaren i olika beslutsprocesser kan bidra till bättre beslut, billigare och effektivare åtgärder och inte minst enklare genomförande. Fler och fler kommuner använder idag digital medborgardialog i sitt politiska arbete. Hur ser det ut i praktiken ?

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 2/7 2016, 14:00 - 14:45

Varför behöver skolan öppna, administrativa system?

Ett av de större administrativa problemen i svensk skola är att IT-systemen är stängda och inte tillåter innehåll och data att flöda fritt till och från andra leverantörers system. Men det finns alternativ för att lösa problemen med dagens proprietära och stängda lösningar.

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 5/7 2016, 10:00 - 10:45

Hur kan organisationer skapa strategiska nyttoeffekter från engagemang i öppna samverkansprojekt?

Det finns flera exempel på global öppen samverkan genom öppen programvara. Många individer och organisationer från offentlig och privat sektor är engagerade i olika projekt som baseras på öppen programvara. Hur styrs och förvaltas dessa projekt? Hur tillvaratas olika intressen?

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 6/7 2016, 9:00 - 9:50

Öppen programvara och öppna standarder för innovation – vad händer inom EU och i Sverige?

Inom EU finns många lagar, direktiv och vägledningar som påverkar samverkan genom öppna lösningar inom IT-området. Hur påverkas enskilda individer och organisationer av aktuella EU-initiativ och hur kan samverkan genom öppna lösningar stimuleras?


Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 7/7 2016, 09:00 - 09:50Vår mötesplats - varje dag månd-fred 12.00-16.00:

Medborgardialog – på användarnas villkor

Att låta medborgaren vara delaktig i olika besluts- och dialogprocesser leder ofta till bättre och effektivare beslut. Fler och fler kommuner använder digital medborgardialog som komplement till klassiska metoder. Kom och diskutera och få inspiration kring hur det kan se ut i praktiken!

Arrangör: Open Source Sweden, imCode Partner AB
Dag: 3/7 2016 12:00 - 16:00, 4/7 2016 12:00 - 16:00, 5/7 2016 12:00 - 16:00, 6/7 2016 12:00 - 16:00, 7/7 2016 12:00 - 16:00


Du kan också gärna prata med oss om mycket annat: Skolans Digitalisering, Öppna verksamhetsystem som ärendehantering, bibliotekssystem, dokumenthantering och mycket mer! Välkommen!