imCode under Almedalsveckan

Också i år kommer imCode att ansvara för ett antal seminarier under Almedalsveckan. Här är de fyra programpunkterna vi håller i tillsammans med branschorganisationen Open Source Sweden och Föreningen Sambruk (ett föredrag).

­Alla föredrag är 45 minuter och hålls i Björkanderska­­ Magasinet, Skeppsbron 24, i sammanträdesrummet över gården till höger. Om du klickar på rubrikerna kommer du till Almedalskalendariet.­­


Öppen IT- och verksamhetsutveckling i små steg – en framgångsmodell?

Söndag 28/6 2015 16:15 - 17:00

Offentlig sektor har ett stort behov av att finna nya vägar för att skapa mer verksamhetsnytta med hjälp av IT. Ett sätt är att använda en öppen utvecklingsmodell i små steg där man utvecklar både sin verksamhet och sina IT-verktyg i en kontinuerlig process.

En svensk programutvecklare sade en gång: "små projekt - små fel, stora projekt - gigantiska fel”. Agil metodik, dvs utveckling i små steg, gör att IT-tekniken lättare kan anpassas till verksamheten. Det som för 10 år sedan var dyrt och komplext, är idag billigt och snabbföränderligt. Men det kräver också ett förändrat förhållningssätt i det dagliga arbetet och i utvecklingsbudgetar. En nygammal metod är att använda en öppen utvecklingsmodell där man utvecklar både sin verksamhet och sina IT-verktyg i en kontinuerlig förbättringsprocess. Japanerna införde metoden i industrin under 1900-talet och kallade den för Kaizen. Idag är det möjligt också för offentlig sektor. I många fall är det en effektivare metod än att göra en stor investering och sen utgå ifrån att den håller i många år. Vi på hur ser på hur en stor investering förändras till många små steg under åren.Vi ger exempel från flera kommuner. Efter seminariet finns det en möjlighet att stanna kvar och diskutera.

Medverkande: Björn Lundell, PhD Bitr Professor, Högskolan i Skövde. Hillar Loor, Styrelsemedlem, Open Source Sweden. Crister Karlén, VD, imCode Partner AB.


Kommunala verksamhetssystem med exempel från skolan – är ni också inlåsta?

Tisdag 30/6 2015 16:00 - 16:45

Många svenska kommuner känner sig inlåsta i system som upplevs som föråldrade och som inte kan kommunicera med varandra. Hur skapar man de samverkande system som offentlig sektor egentligen behöver? I Vinnova-projektet iVIS skapas just nu en modell för öppna administrativa plattformar.

Efter att ha samtalat med många svenska kommuner ver vi att de känner sig inlåsta i system som upplevs föråldrade och inte kan kommunicera med varandra. Systemen är inte interoperabla, dvs de kan inte prata med varandra. Samma data lagras i många olika system och systemen hindrar flera leverantörer från att samverka. Men hur skapar man de samverkande system som offentlig sektor egentligen behöver? System där informationen kan flöde fritt och öppet och där olika leverantörer kan samverka. I det  Vinnova-finansierade projektet iVIS, koordinerat av föreningen Sambruk, skapas just nu en modell för öppna administrativa plattformar för skolan, utan inlåsningar. En modell som kan återanvändas inom de flesta offentliga verksamheter, både i Sverige och i Europa. Efter seminariet finns det en möjlighet att stanna kvar och diskutera.

Medverkande: Hillar Loor, Styrelsemedlem, Open Source Sweden. Claes-Olof Olsson, Verkst Tjänsteman, Föreningen Sambruk.

OBS! I samarbete med Föreningen Sambruk - 110 kommuner och landsting i samverkan.


Öppna IT-standarder för konkurrensneutralitet och innovation – vad händer inom EU och i Sverige?

Onsdag 1/7 2015 08:30 - 09:15

En förutsättning för att offentlig sektor ska utvecklas snabbare till högre kvalitet är användningen av öppna standarder. Några länder i Europa har kommit längre än Sverige. Vilka är deras erfarenheter? Och hur kan vi göra för att snabbare komma till målet?

En absolut förutsättning för att offentlig sektor ska utvecklas snabbare, ge högre kvalitet till lägre kostnader, är användningen av öppna IT-standarder. Standarder ger interoperabilitet (möjlighet att kommunicera mellan maskiner), snabbare innovation och mindre beroenden av enskilda leverantörer. Den europeiska digitala agendan har några länder som kommit längre än Sverige. Både det lilla Estland och stora Storbritannien är goda förebilder. Seminariet belyser erfarenheter från Europa och ger oss en del lärdomar därifrån. Efter seminariet finns det en möjlighet att stanna kvar och diskutera.

Medverkande: Björn Lundell, PhD Bitr Professor, Högskolan i Skövde. Max Andersson, EU-parlamentariker & Styrelseledamot, Miljöpartiet de gröna. Hillar Loor, Styrelsemedlem, Open Source Sweden.

Öppna eTjänsteplattformar – effektivt och långsiktigt

Torsdag 2/7 2015 08:30 - 09:45


Fem kommuner i Norrland har tillsammans skapat en öppen och fri eTjänsteplatform - Open ePlatform. De har lyckats skapa en av Sveriges bästa plattformar, som är fri att använda för den som önskar. Vi berättar om hur man kan arbeta steg för steg i uppbyggnaden av e-tjänster och sen byta med varandra.

Fem kommuner i Västernorrland såg att det inte fanns några bra eTjänsteplattformar för att företag och allmänhet ska kunna söka bygglov på nätet. Man hade tittat på befintliga e-tjänsteplattformar på marknaden men hittade ingen som kunde skapa moderna dynamiska e-tjänster med fokus på att göra det så enkelt som möjligt för slutanvändaren. Genom det EU-strukturfondsstödda projektet RIGES har kommunerna under ledning av Sundsvall idag byggt en modern öppen plattform som klarar i princip alla former av eTjänster som en kommun behöver. Open ePlatform är helt öppen och utan licenskostnader. Den är byggd på öppenhet, användarvänlighet och helt i öppen källkod. Vårt seminarium handlar om varför den öppna modellen är effektiv. Finns det fler möjligheter än Open ePlatform? Hur kan vi arbeta i små steg, för att skapa effektiva nya tjänster - och sen byta dem med varandra? Efter seminariet finns en möjlighet att stanna kvar och diskutera.Uppdaterad 2015-06-06

Öppet hus under veckan!

Kom och hälsa på under veckan! Vi finns i Björkanderska magasinet, Skeppsbron 24, direkt ovanför Restaurang Joda.

Vi visar gärna bl a verktyg för Medborgardialog, hur man kan ha ledamöter med i ett sammanträde på distans och den helt nya e-tjänsteplatformen Open ePlatform.

Vi bjuder på kaffe!