Mandat - tjänsten som underlättar beräkningen av mandatfördelning

imcode mandat
Mandat är en molntjänst som är utvecklad av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med stöd av 35 kommuner och sex regioner. Verktyget förenklar för kommuner och regioner att beräkna hur man genom val i fullmäktige fördelar platserna mellan partierna i styrelser och nämnder.

Molntjänsten Mandat är en äldre tjänst i ny förpackning. När den först började användas så fick man mjukvaran på en diskett. Det nuvarande Mandat är en modern molntjänst som följer rådande tillgänglighetsstandarder. Tjänsten är baserad på floppydisk-originalet och framtagen / webbifierad av imCode.


SKR utvecklade molntjänsten för att de märkte att det fanns ett behov bland sveriges kommuner och regioner av att underlätta processen med att beräkna fördelningen av platser (mandat) i styrelser och nämnder (enligt Lag om proportionellt valsätt).


Det finns både ett manuellt och ett automatiskt sätt att beräkna mandaten i tjänsten baserat på mandatfördelningen i fullmäktige. I det manuella läget kan du lägga till egna partier i uträkningen och laborera med eventuella utfall. Medans i det automatiska läget är alla partier och mandatfördelningen i respektive fullmäktige redan inlagt i systemet. Uppgifter om vilka partier som är invalda och mandatfördelningen inhämtas från Valmyndigheten. Funktioner som valsamverkan och lottning vid mandatfördelning finns också i tjänsten.


Många kommuner och regioner har redan insett fördelen med tjänsten som underlättar en annars ganska så invecklad process.


Vill ni beställa tjänsten så finns information om detta här.

Har ni frågor om tjänsten Mandat, kontakta Anders Nordh eller Björn Kullander på SKR.