• Crister Karlén

  Crister Karlén

  Vilken roll har du på imCode?

  Jag är projektledare och Vice VD.

  När började du på imCode?

  Jag började i september 2001.

  Vad är det bästa med ditt nuvarande jobb?

  Oj, det är flera olika saker. Jag får insyn i och kunskap om så många olika slags verksamheter. Att jag får skapa lösningar, tillsammans med uppdragsgivare och kollegor, som förbättrar och underlättar livet för människor och i vissa fall också ökar människors delaktighet. Samt att jag har goda relationer med uppdragsgivare - som i vissa fall varat i 10-15 år.

  Vad ser du för utmaningar i jobbet?

  Jag strävar alltid efter att upprätthålla kompetens och hålla en hög kvalitet i allt vi gör. Att få ihop efterfrågan med leveranskapacitet och att i varje uppdrag hålla de ekonomiska ramar som är uppsatta. Men också att ha en god trivsel bland personalen och nöjda uppdragsgivare.

  Hur gör du för att hålla kompetenser och kunskaper i jobbet?

  Jag är alltid nyfiken och drar mig aldrig för att ställa mycket frågor då jag möter nya områden eller utmaningar som jag inte kan eller förstår. Vi har också ett brett nätverk med olika kompetenser att fråga och så är jag med i ett antal grupper på nätet där ämnen inom vårt verksamhetsområde diskuteras. Sen har det blivit en hel del kursveckor genom åren.

  Vad tycker du är en viktig egenskap när man jobbar med kundrelationer?

  Det finns flertalet viktiga egenskaper tycker jag. Bland annat att ge och ta. Ibland får man bjuda till lite extra för en uppdragsgivares räkning och har man en god relation som bygger på respekt och förtroende så gör uppdragsgivaren samma sak för dig ibland. Att vara kongruent så att det man säger och gör stämmer överens. Också att vara ärlig med det man kan och förstår. Att fråga när man inte begriper något. Samt att vara en lagspelare. Att inte skylla ifrån sig på sina kollegor.

  Vad tycker du om att göra på fritiden?

  Jag fick en köplats till en kolonilott i 50-årspresent förra året och den fick vi tillträde till i våras. Så där tillbringar jag och familjen mycket av vår fritid. Det är en härlig mix av skapande och underhåll och lite som ett fritids för vuxna. Sen nyttjar jag faktiskt den förmån det innebär att bo på Gotland med att dagligen promenera hunden vid havet, på hällmark och i skogen. Att följa natur och djurliv i alla årstider och väder.

  Har du något råd till framtida arbetskamrater?

  Jag tycker det är viktigt att sätta sig in i uppdragsgivarens verkliga behov och våga vara obekväm genom att ställa frågor. Att aldrig låtsas förstå eller använda ord/begrepp som man inte begriper. Samt att vara ärlig och berätta, för kunder och/eller kollegor, om en tidplan eller budget inte håller.