Medskapandedialog i bygg- och bostadsbranschen

Under 2018 har bostadsutvecklaren Skanska Nya Hem i Göteborg genomfört ett pilotprojekt med digital medskapandedialog och medborgarinflytande. Avsikten var att se om en digital metod går att använda av samhällsbyggande företag. Och svaret blev ett rungande ja - vi fortsätter med arbetssättet!

Dialog med medborgare och invånare

Digital medborgardialog används alltmer i samtalet mellan kommuner och kommunernas invånare. Det är ett enkelt sätt att samla in önskemål, diskutera och få reda på vad medborgare tycker. Men det är inte enbart kommuner som börjat använda digitala verktyg för medborgardialog. Ett annat exempel är bostads- och byggföretagen - som använder medskapandedialog för att öka medborgarnas inflytande.

Skanska Nya Hem - en pionjär

Skanska Nya Hem i Göteborg har nyligen avslutat förarbetet i ett projekt där man öppnade en dialogportal för samtal med invånarna i Tolered på Hisingen i Göteborg.

Avsikten var att ta reda på vad invånarna tycker om en av de stora tomma ytorna som kommer att finnas under den fleråriga byggperioden vid Bjurstedt torg. Vad vill man ha där?

Dialogportalen

Image Editor

Skanska Nya Hem använder imCodes dialogverktyg där det också finns metoder för att visualisera medborgarnas önskemål genom att dra in olika föremål på en kartskiss. I det här fallet var det kartan över det tomma området, och många olika symboler för vad som skulle kunna byggas där. Lekplats, boulebana, utegym, rutchkanor och mycket annat. Här kan man också se om man håller den budget som Skanska satt av för projektet.

Se Skanskas informationsfilm till invånarna i Tolered

Lyckat projekt

Projektet blev utomordentligt lyckat. Förutom att man fick in ett antal förslag visade det sig också att man fick reda på en del om området som man inte tidigare kände till. Exempelvis tyckte invånarna att det saknas mötesplatser för både mindre barn och för äldre ungdomar.

Resultatet

Skanska Nya Hem har nu byggt upp en mötesplats för blandade åldrar, helt baserad på invånarnas önskemål. Med lekplats och sandlåda för de små, utegym för de lite äldre, en boulebana där både unga och gamla kan samsas, en basketplan och inte minst en mötesplats med grill.

– Dialogen ändrade vårt sätt att tänka om Tolered, säger Cindy Jonsson, affärsutvecklare på Skanska Nya Hem.
– Utan dialogen hade vi inte fått fram rätt uppgifter om vad de boende i området verkligen önskade sig. Det bästa sättet att fördjupa kunskapen är att lyssna på människorna!

Nu fortsätter vi

Skanska Nya Hem har fått ett nytt hjälpmedel i sin dialogverktygslåda.
– Nu ska vi fortsätta den här modellen också på andra platser, säger Pia Schröder, försäljnings- och marknadschef, bostäder.

Villl du veta mer?

Läs mer om medskapandedialog på www.skanska.se/dialog

Vill du veta mer om imCodes tjänster - skicka ett mail till info@imcode.com - klicka här!
Eller ring 0498 200 300

Hillar Loor
imCode Partner AB