Räkna ut mandatfördelningen i nämnder och styrelser

Över 130 kommuner, regioner och landsting använder idag ”Mandat”, en webbaserade tjänst för att fördela mandat i nämnder och styrelser.

Ett viktigt uppdrag vart fjärde år

Under våren 2018 fick vi på imCode ett uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting att bygga en webbtjänst som räknar ut hur många representanter för varje parti som ska sitta i olika nämnder och styrelser, dvs hur många mandat varje parti har. Många kommuner, regioner och landsting har tidigare räknat ut det manuellt, med större risk för fel.

Webbaserad tjänst

Tjänsten är helt webbaserad och bygger på att man först matar in kommunfullmäktiges sammansättning, sedan talar om huruvida det finns samverkan mellan olika partier och till sist hur många platser det finns i respektive nämnd eller styrelse. Sen visar ”Mandat” gruppens sammansättning. Det går fort och enkelt och klarar också att visa simuleringar av olika samverkansmodeller.

Förlaga från 80-talet

Förlagan till systemet skapades på 80-talet avThomas Ljunggren som ett diskettbaserat program. Thomas har tillsammans med SKLs experter hjälpt till att kvalitetssäkra webbtjänsten och gett tips om fällor och fallgropar som finns i alla liknande projekt.

Stort intresse

Under sensommaren har antalet organisationer som använder systemet ökat från ursprungligen ett 40-tal till ungefär 135 och nya kommer till varje dag.

Om du är intresserad – besök https://mandat.skl.se. För att få veta mer om hur du skaffar mandat besök https://mandat.skl.se/tillgang-till-tjansten-mandat.

Visby 2018-09-24
Hillar Loor