Digitalisering av skolans administrativa processer

Projekt iVIS har av VINNOVA tilldelats fortsatt ekonomiskt stöd inom programmet Utmaningsdriven innovation – Steg 1, för att möta framtidens behov av en helt digitaliserad hantering av information i skolverksamhet

Syftet med Innovativt Verksamhetssystem i Skolan (iVIS) är att skapa en öppen grundläggande digital plattform för en helt digitaliserad skola.

VINNOVAs godkännande av projektförslaget innebär ett ekonomiskt stöd till arbetet att formulera en affärsplan stöd för vidareutveckling, validering och verifiering samt kommersialisering av iVIS. Det övergripande målet är att aktivt driva digitaliseringen av administrativa processer i skolan. En ny modell för ett digitalt ekosystem, där användardriven utveckling etableras – vilket ger fördelar för både studenter, föräldrar, utbildare och administratörer – kommer att resultera i ett mer inkluderande utbildningssystem både i Sverige och internationellt.

Projektet ger oss ytterligare en viktig pusselbit för att samverka och skapa en modell för öppenhet som kan få ännu större positiv effekt på utvecklingen av digitala verktyg, säger Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman i Föreningen Sambruk.

Plattformen är öppen, skalbar och erbjuder en hög grad av kompatibilitet, vilket understödjer utbildning av hög kvalitet. Genom öppenheten kan ett stort antal marknadsaktörer och andra intressenter ges tillgång till plattformen, vilket skapar förutsättningar för snabb utveckling och hög kvalitet i tjänsteutbudet. Visionen är att digitalisera alla administrativa processer!

iVIS är utvecklad för att vara kompatibel med både svenska och europeiska utbildningssystem, och kan anpassas till olika typer av offentlig verksamhet. Arbetet kommer därför även att inkludera undersökning av marknader i europeiska länder, samt samarbeta med skolor utanför Sverige.

Bidraget ger oss möjlighet att utveckla konceptet ytterligare och formulera en affärsplan som kommer att styra vidareutveckling, validering och verifiering samt kommersiell placering av iVIS. Studien kommer att fokusera på alla aspekter av vår marknadsinriktning, särskilt: efterfrågan, affärsmodeller, betalningsvilja, potentiell uppkomst av ny konkurrens, marknadsföring och strategier, resurskrav och tillväxtpotential säger Hillar Loor, Senior Partner imCode Partner AB.

Projektet pågår under perioden 2018-04-16 – 2018-12-14, och information kommer fortlöpande att presenteras på www.ivis.se

Bakgrund

2014 beviljade VINNOVA ett stöd på 1,8 miljoner till utvecklingsprojektet iVIS – Innovativt Verksamhetssystem i Skolan. Beslutet byggde på bedömningen, utlysningens syfte, att iVIS kommer att skapa nytta för skolan och dess användare, vilket i sin tur resulterar i väsentliga förbättringar för skolorna i förhållande till dagens situation.

Projektets mål var att skapa en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt vilket öppnar upp för att olika aktörer ska kunna utveckla nya moduler, mobila appar m.m. till plattformen.

Projektet levererade en fullt fungerande skoladministrativ plattform med basdata, autentisering och säkerhet, samt två exempelmoduler:

  • Skolskjutsansökan
  • Incidenthantering

Projektet omfattade även kvalitetssäkring och vissa justeringar av informationsmodellen, samt genomförande av säkerhetsanalys.

Mer information om projektet iVIS

Kontaktpersoner

Hillar Loor, Koordinator, imCode tel 046-49 82 00, hillar@imcode.com

Lotta Ruderfors, Projektledare, Föreningen Sambruk, 0705-717747, lotta.ruderfors@sambruk.se