E-förslag i Karlstad

Den 15 december 2016 ersatte Karlstad kommun medborgarförslag med e-förslag via en webbportal. Kommunen anser att e-förslag är ett smidigare sätt att ta in förslag från sina medborgare.

E-förslag lanserad

Efter ett gediget arbete under hösten har nu Karlstads kommun lanserat sin e-förslagstjänst på webben. Tidigare har kommuninvånarna kunnat lämna in politiska förslag genom s k ”Mebordgarförslag”, men systemet ansågs vara tungrott och kommunens politiker beslutade att ersätta det med ”E-förslag”.

– Alla förslag gick tidigare till fullmäktige automatiskt. Det kunde ta upp till ett halvår innan man fick svar, säger Ann Salomonsson, chef för kontaktcenter på Karlstads kommun.

Nu hanteras inkomna e.förslag av först en tjänsteman, sedan på politisk nivå om förslaget fått fler än 50 underskrifter.

En modernare form

Det här är en modernare form som ska engagera mer. Andra Karlstadsbor kan också tycka till och det är debatten vi vill ha, säger Ann Salomonsson.

Intresset är stort

Det verkar finnas stort intresse från Karlstadsborna. Under två veckor efter publiceringen 15 december (fram till årsskiftet 2016/17) har ca 200 personer skapat konton i e-förslagssytemet. Det har kommit in 11 förslag, varav det som samlat flest underskrifter är ”Bygg tak och väggar på Tingvalla isstadion”. Just nu stöds det av 84 personer, vilket innebär att det passerat kvalgränsen 50 underskrifter och alltså kommer skickas vidare för politisk hantering när underskriftsperioden är slut.

Att veta hur många som stöder ett förslag har viss betydelse, men det är inget krav att få likes, säger Ann Salomonsson.

Pappersförslag

Karlstad erbjuder också sina kommuninvånare att lämna in sina förslag på papper. Man kan helt enkelt besöka kommunens kontaktscenter och lämna förslaget där. Det förs då in på webben av kommunens tjänstemän, och andra kan skriva under på samma sätt som e-förslag.

imCode Dialogportal

Kommunen använder imCodes dialogportal som e-förslagsystem. Det är helt responsivt vilket bl a innebär att man kan både läsa, lämna och skriva under förslag genom sin mobiltelefon.

Grattis Karlstad!

Grattis Karlstad – det ska bli spännande att se hur er medborgardialog utvecklas.

Visby 2017-01-03
Hillar Loor


Citaten från Ann Salomonsson är tagna från nwt.se