Nässjö medborgarbudget: 1/2 miljon idéer

Nässjö genomför för första gången medborgardialog i form av en medborgarbudget. Invånarna får rösta på ett antal förslag till åtgärder inom det område de bor i.

Under 2016-2020 arbetar Nässjö kommun med kommundelsutveckling i kommunens åtta mindre planeringsområden.

De har valt att arbeta med medborgarbudget som arbetsmetod och givit projektet namnet ”En halv miljon idéer”.

Budget på 1/2 miljon

Namnet anspelar dels på de många idéer som kommer att kläckas, dels på den budget på totalt 500 000 kronor som finns till varje planeringsområde som ingår i projektet.

Alla som bor i planeringsområdet får vara med och bestämma vad pengarna ska användas till!

Omröstningen startar 1 november

Den första november öppnar den första omgången omröstning. Invånarna kan välja att lägga 3 röster inom ett område. De kan fördela rösterna som de vill, alla 3 på ett förslag eller fördela dem på några stycken.

Många förslag

I slutet av månaden är det dags att se vilka förslag som vunnit och som kommer att genomföras.

Grattis Nässjö till ett jättefint exempel på konstruktiv medborgardialog!

Hillar Loor
2016-10-31