Streamflow ärendehantering

Streamflow är ett professionellt ärendehanteringssystem. Du kan själv konfigurera det efter din organisation och de funktioner medarbetarna arbetar med. I Streamflow sker registrering och handläggning. Streamflow är navet för kundservice.

Kundnytta i fokus

Produkterna från Streamflow kan förändra hur din organisation arbetar med kundservice och vad du kan leverera till dina kunder. Oavsett om kommunikationen sker via telefon, besök, e-post, mobil, e-tjänster på webben eller mina ärenden behövs en väl genomtänkt lösning som kan vara ett nav vid hantering av dina kundärenden.

Streamflow är framtagen i nära samverkan med kunder. Det är ett verktyg för att följa upp din verksamhet, skapa effektiva processer och ha fullt kontroll över dina ärenden, allt för att leverera högsta möjliga värde till dina kunder. Kundtjänst blir vad namnet antyder – en tjänst för kunden!

Streamflow är ett professionellt ärendehanteringssystem. Du kan själv konfigurera det efter din organisation och de funktioner medarbetarna arbetar med. I Streamflow sker registrering och handläggning. Streamflow är navet i din kundservice.

Ärendevyer

Möjligheten att söka på ärenden är omfattande i Streamflow, det finns stöd för flexibel filtrering och gruppering. Handläggare får möjlighet till effektiv prioritering.

Ärendelogg

Via loggen kan du enkelt följa vad som hänt i ett ärende. En handläggare kan lägga till egen information, för att förtydliga händelser i ärendeflödet.

Konversation

En handläggare kan behöva ta hjälp av kollegor. Streamflow har inbyggd dialog med medborgare och handläggare där innehållet sparas med ärendet.

E-post

Streamflow hämtar e-post och kan automatiskt starta ett ärende med information framtagen ur meddelandet.

Notifiering

Användare kan via e-post bli uppmärksammade på händelser i systemet.

Överblick

Aktuella ärenden finns i ett ärendeträd, uppdelade efter funktion och status. Handläggaren får en god överblick över aktuella ärenden.

Statistik

Statistik över slutförda ärenden lagras i en databas. Den är en omfattande källa för uppföljning och rapportering, och ett underlag för att utveckla verksamheten.

Kunskapsdatabas

Verksamhetsobjekt i Streamflow, så som ärendetyper, kan via länkar knytas till en extern kunskapsdatabas. Streamflow stöder länkning till extern Wiki och kan även länka till ett intranät.

Formulärseditor

Genom formulär får man ett strukturerat sätt att registrera data. Formulärseditorn skapar även e-formulär för användning i Streamflow Surface.

Ärenden i mobilen

Ett ärende som registreras i Streamflow ska ibland utföras av någon på fältet. Genom stöd för ärenden i mobilen kan en utförare ha överblick över sina ärenden och efter utförda åtgärder avsluta dem direkt i mobilen.