Förvaltning

imCode sätter upp en individuell utvecklings- och förvaltningsmiljö för att hantera uppdragsgivares programvaror.

Vi förvaltar uppdragsgivarens programvara i särskilda system för att möjliggöra återställning vid ev fel, utveckling med garanterad versionshantering, spårbarhet vid förändring mm.

Genom hanteringen kan vi garantera stor trygghet om någonting skulle gå fel i driftsmiljön. Normalt sett kan vi återställa en webbplats vars server totalkraschat, på några timmar.

I förvaltningsmiljön ingår bl a annat versionshanteringssystemet Subversion (SVN) och/eller GitHub, utvecklingsmiljö i java/IDEA, testservrar för både kund och oss själva, teknisk ärendehantering genom Bugzilla.

I vår förvaltningsmodell ingår också en utvecklingsserver som innehåller en teknisk kopia av uppdragsgivarens system och som används för utveckling/teknisk testning av systemet. I normalfallet sätts utvecklingsmiljön upp så att den är identisk med uppdragsgivarens.

Förvaltningsavtalet ingår normalt i ett supportåtagande.