Kalendarier & event

Möten & konferenser behöver stöd för att kunna genomföras. Vi erbjuder olika former av verktyg för att stötta mötesarrangörer

Anmälning för stora evenemang

Vår anmälningsystem för stora evenemang används idag av de 3 största politiska mötena i Norden, Almedalveckan (Sverige), Arendalsuken (Norge) och Folkemødet (Danmark).

Det är ett komplett system med betalhantering för att ta emot evenemangsanmälningar från arrangörer, och deltagare i utställningar. I systemet fnns en avancerad ärendehantering som hanterar hela processen från det att anmälan tas emot tills besökaren hittar evenemanget i det inbygda kalendariet. Administratörerna har full kontroll hela tiden

VOLIS - ett stöd för beslutsmöten och kongresser

VOLIS hanterar innehållet i beslutsmöten, från dagordning med bilagda dokument, via mötesbelsut där deltagaran kan vara med på distans, tills att protokollet publiceras.

VOLIS är till för att göra det enkelt för mötes- och konressarrangörer att effektivisera sina mötesrutiner, oavsett om det är ett nämndmöte i en kommun, eller en stor kongress för en ideell organisation.

I'mEvent - ett enkelt system för att hantera publik och anmälningar

I'mEvent tar hand om anmälningarna som görs på din egen websida. Systemet talar om när platserna är slut och stänger då anmälningsformuläret.

Systemet levererar färdiga listor med namn, adress, e-post osv så att administratören har full kontroll på vilka som anmält sig. I'mEvent är integererat med imCodes betalsystem.