• Därför imCode

  Här hittar du argumenten som gör att ni vill ha oss som leverantör.

  Att arbeta öppet

  "Digitala tjänster bör i möjligaste mån baseras på öppna standarder och programvara som befriar förvaltningarna från beroendet av enskilda tekniska lösningar." skriver Sveriges IT-minister Mehmet Kaplan.

  Det har vi gjort sedan början av 2000. Öppna lösningar ger helt enkelt ett bättre resultat. Bättre ekonomi, bättre tjänster, bättre processer och ett större förtroende mellan leverantör och uppdragsgivare.

  Vi kan offentlig sektor

  Vi kan offentlig sektor efter mer än 15 års arbete. Vi ser att det ofta är bättre att arbeta i små steg, börja litet och sen arbeta agilt, dvs utveckla och/eller implementera i små steg. Då kommer vi snabbast till målet. Med öppna system kan du installera det du verkligen behöver.

  Vi vet också att nyckeln för framgång ligger i att myndighetens interna processer fungerar väl, oavsett teknikstöd.

  Behöver du IT-stöd inom något av våra områden - hemsidor, intranät, dialogverktyg, e-tjänster - så har vi många lösningar.

  Samarbeta med imCode

  Vi vet vad som är möjligt, vad som inte får göras och vi förstår hur vi ska arbeta utifrån realistiska budgetar. Vi har levererat till många kommuner och myndigheter och det blir konstant fler.

  Det finns fler skäl i menyn till vänster!