• E-tjänster & ärendehantering

  Medborgare & handläggare i samverkan

  Under 2015 tog imCode ett större steg mot att leverera system för e-tjänster och ärendehantering för kommunala kontaktcenter (KC).

  Utvecklingen är logisk. Medborgare vill ha tjänster som man kan utföra hemifrån, också mitt i natten. Och handläggar och tjänstemän behöver digitaliserat stöd för att kunna effektivisera arbetet med den allt större mängd ärenden som kommer in till kommunerna.

  Öppenhet och integration

  De system vi arbetar med öppna och fria att förändra. Det gör att systemen lätt går att integerera med andra system som tillåter kommunikation. Begränsningen ligger inte på vår sida.

  Det som är bra för medborgaren är bra för administrationen

  I en magisteruppsats i systemvetenskap av vår medarbetare Daniel Bartnik, konstaterar han att den enskilt viktigaste faktorn för att e-tjänster ska lyckas är att medborgaren upplever att tjänsten är bra. Då blir den också bra för kommunen.

  Det tar vi fasta på när vi bygger tjänster. Det måste vara lätt att använda dem - då blir det bra för alla.